Madelen (29) opplevde alle huseieres store skrekk: - Det er ekkelt å tenke på

Arvegods, familiebilder og verdier til anslagsvis 70.000 kroner, ble stjålet.