Nordlandssykehuset har kuttet mye, men må kutte enda mer: – En svært krevende situasjon

Nordlandssykehuset har gjort store kutt, men må gjøre flere. Det kan bli vanskelig å gjennomføre uten å ramme pasientene, mener direktøren.