SE DIREKTE: Styremøtet i Helse Nord hvor sykehussaken skal behandles

DEL

Se direkte fra klokken 0830 onsdag morgen Klokken 0830 starter Helse Nords styremøte der sykehussaken skal behandles. Styremøtet kan du følge direkte i videovinduet over.

Styresaken om Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering er den første som skal behandles av styret.

Rana Blad er til stede i Bodø med journalist Toril Alfsvaag og fotograf Øyvind Bratt, og kommer med en fyldig dekning av saken utover dagen.

Her er oversikten over agendaen for styremøtet med saksdokumenter:

Styresak 135-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf

Styresak 136-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. november 2019.pdf

Styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 - struktur og lokalisering.pdf

Styresak 137-2019-01 Vedlegg 1 Historikk over prosessen.pdf

Styresak 137-2019-02 Vedlegg 2 Protokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 28.11.2019.pdf

Styresak 137-2019-03 Vedlegg 3 Styresak 115-2019 fra Helgelandssykehuset.pdf

Styresak 137-2019-04 Vedlegg 4 Nordland fylkeskommunes saksutredning og vedtak.pdf

Styresak 137-2019-05 Vedlegg 5 Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord.pdf

Styresak 137-2019-06 Vedlegg 6 Kjøreavstander på Helgeland.pdf

Styresak 137-2019-07 Vedlegg 7 Pasientstrømmer på Helgeland.pdf

Styresak 137-2019-08 Vedlegg 8 Rapport fra ekstern ressursgruppe Helgelandssykehuset 2025.pdf

Styresak 137-2019-09 Vedlegg 9 Samfunnsanalyse Helgelandssykehuset 2025.pdf

Styresak 137-2019-10 Vedlegg 10 Fødetilbudet i Helgelandssykehuset 2025. Rapport fra intern arbeidsgruppe. Oktober 2019.pdf

Styresak 137-2019-11 Vedlegg 11 Økonomisk analyse Helgelandssykehuset 2025.pdf

Styresak 139-2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene.pdf

Styresak 140-2019 Budsjett 2019 - justering av budsjett nr. 2.pdf

Styresak 141-2019 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2020-2022 - oppnevning valgstyre.pdf

Styresak 142-2019 Internasjonal helseprosjekt Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI), budsjett 2021-2024.pdf

Styresak 143-2019 Plan for internrevisjonen 2020-2021.pdf

Styresak 144-2019 Orienteringssaker.pdf

Styresak 144-2019-3 Overenskomstforhandlingene 2019 - prosess og resultat.pdf

Styresak 145-2019- E-post fra Erlend Jørgensen på vegne av legetjenesten i Vefsn ad. Ett sykehus for hele Helgeland28.pdf

Styresak 145-2019 Referatsaker, ettersendelse.pdf

Styresak 145-2019-03 E-post med vedlegg fra Andreas Lund ad. sykehusdebatt på Helgeland.pdf

Styresak 145-2019-04 E-post fra Espen Isaksen, Mosjøen og omegn næringsselskap KF. Skriv fra 12 ordførere på Helgeland.pdf

Styresak 145-2019-05 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. november 2019.pdf

Styresak 145-2019-06 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2020.pdf

Styresak 145-2019-07 E-post fra Tone Nermark, Mo Industripark AS ad. styresak om sykehusstruktur Helgeland.pdf

Styresak 145-2019-08 -post fra Arve Ulriksen, Mo Industripark AS ad. Mo Industripark og nærheten til sykehus.pdf

Styresak 145-2019-09 E-post fra Jan Erik Furunes, Rana kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025.pdf

Styresak 145-2019-10 E-post fra Liv Einmo, Helgelandssykehuset Sandnessjøen ad. Norsk gynekologisk forenings uttalelse.pdf

Styresak 145-2019-11 E-post fra Karl-Ivar Lorentzen, leder fagråd ortopedi ad. Bekymringsmelding fra Fagrådet i ortopedi.pdf

Styresak 145-2019-12 E-post fra Geir Morten Waage, ordfører Rana kommune ad. Innlegg ordføreren i Rana.pdf

Styresak 145-2019-13 E-post fra Knut Wulff Hansen.pdf

Styresak 145-2019-14 Brev fra Ramona Nofal ad. Åpent brev til Helse Nord.pdf

Styresak 145-2019-15 E-post fra intensivsykepleiere i Helgelandssykehuset Mo i Rana ad. rekruttering.pdf

Styresak 145-2019-16 Brev fra legene i Rana kommune.pdf

Styresak 145-2019-17 Brev fra leger i Helgelandssykehuset Mo i Rana.pdf

Styresak 145-2019-18 E-post fra Torbjørn Uhre ad. Leserbrev.pdf

Styresak 145-2019-19 E-post fra Espen Isaksen, Mosjøen og omegn næringsselskap KF.pdf

Styresak 145-2019-20 E-post fra leger i Helgelandssykehuset ad. Luftambulansen på Helgeland.pdf

Styresak 145-2019-21 E-post fra Morten Aspdal Olsen, varaordfører i Lurøy kommune.pdf

Styresak 145-2019-22 E-post fra Torbjørn Uhre ad. Luftkvalitet.pdf

Styresak 145-2019-23 E-post fra Daniel Poppe ad. Økonomi og prehospital tjeneste.pdf

Styresak 145-2019-24 E-post fra Liv Einmo ad. Kommentar til uttalelse vedr. ortopedi i Rana.pdf

Styresak 145-2019-25 E-post fra Frode Berg, kommuneoverlege i Rana ad. Helgelandssykehuset 2025 Rekruttering.pdf

Styresak 145-2019-26 E-post fra Jan Erik Furunes, Rana kommune ad. Prosjektet Helgelandssykehuset 2025.pdf

Styresak 145-2019-27 E-post fra Svein Erik Forsmo ad. Ny sykehusstruktur Helgeland.pdf

Styresak 145-2019-28 E-post fra Erlend Jørgensen på vegne av legetjenesten i Vefsn ad. Ett sykehus for hele Helgeland28.pdf

Styresak 145-2019-29 Brev fra Helse Nord RHF til Bjørn Bergersen, Mo i Rana ad. anke av habilitetsvurdering.pdf


Artikkeltags