Funnene er hentet fra undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utført blant 2515 ledere og mellomledere over hele landet.

– Resultatene viser at de mest befolkningsrike fylkene langt på vei også har de best betalte lederne. Snittlønnen til en norsk leder er ifølge undersøkelsen på 502 800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en lønn på 579 900 kroner, mens ledere i Nordland ligger på 461 200 kroner, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Lederkollegene i Troms tjener til sammenligning 473 200 i året, mens ledere i Finnmark har en snittlønn på 444 900 kroner i året.

Stor kommune gir bedre lønn

En klar tendens i årets lederbarometer er at lederlønningene øker i takt med kommunens størrelse. Lederlønnen i en kommune med over 50 000 innbyggere er om lag fem prosent høyere enn de minste kommunene. Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.

– Det er flere arbeidsplasser og større bedrifter i befolkningsrike fylker. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Forbundslederen understreker at det ikke bare er lønningene som er på topp i de mest befolkningsrike fylkene. – Kostnadsnivået er ofte i øvre del av skalaen i fylker med høy befolkningstetthet, som i Oslo, sier han.

Lavest i nord

Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter mener de regionale forskjellene er betydelige.

– Lederne i Nord-Norge og på Østlandet, utenom Oslo og Akershus, ligger lavest i landet. Innlandsfylkene samt Vestfold og Østfold ligger langt under snittet for hele landet. Dette bekrefter tilsvarende sammenhenger fra Norsk ledelsesbarometer 2010, der de samme fylkene ligger øverst og nederst i lønnsstatistikken, sier han.