Dette året gjøres det justeringer og tiltak som bedrer DAB-dekningen i Nordland. Det vil resultere i bedre radiomottak på flere veistrekk og tettsteder.

Lenge har det vært kjent at norsk radio digitaliseres, og at riksdekkende FM-sendinger gjennom 2017 slukkes region for region. Slukkingen begynner i Nordland januar neste år og avsluttes i Troms og Finnmark i midten av desember. I dag ble det kunngjort at det i løpet av 2016 vil bli gjort flere merkbare tiltak for å bedre DAB-dekningen flere steder i Nordland. I tillegg vil dekningen på flere tettsteder forsterkes der de i dag er for svak.

Rom for forbedring

- 99,5 prosent av Norges befolkning har i dag dekning fra nasjonale DAB-nett, i tråd med myndighetenes krav til dekning. Vi er nå i en fase der vi ser på muligheten for forbedringer ut over dette. Etter å ha gjort målinger av DAB-dekningen i Nordland, gjør vi nå justeringer der det er rom for å gjøre forbedringer, sier Petter Hox, sjef for radiodistribusjon i NRK i en pressemelding.

Den kommende utbyggingen gjelder NRKs eget DAB-nett, som fra januar 2017 vil inneholde alle NRKs radiokanaler. Riksdekkende radio sendes over to DAB-nett med ulik dekning, ett for NRK og ett for de kommersielle kanalene.

Tre DAB-tips:

 1. Gjør et kanalsøk  Husk å gjøre et kanalsøk dersom du har ny radio eller flytter radioen over større avstander. Dette vil hente inn kanalene i det området du befinner deg i.
 2. Sjekk beste dekning Husk at også DAB-radioer trenger antenne for å fungere. Vær oppmerksom på at nye radionett kan medføre små endringer i dekningsforhold, som fordrer nye vinkler eller plasseringer for antenne.
 3. Sjekk kanalpakken der du bor Husk at radio sendes over to DAB-nett, det betyr at kanalene har ulik dekning. Sjekk radio.no for å se om de kanalene du søker har dekning der du er.

Fra fjord til fjell

For de som kjører over Saltfjellet vil det merkes en stor bedring. Her skal NRKs DAB-nett forsterkes, og det vil bidra til større sikkerhet for bilistene ifølge Digitalradio Norge AS.

I tillegg vil dekningen også forbedres på flere tettsteder. Blant annet får Lønsdal i Saltdal, Kvarv og Vesterbotn i Sørfold kommune ved E6 oppleve en endring i radionettet. For de som tilbringer tid på hytta, vil det også merkes en forsjell da en sender settes opp på Bjørnefjell i retning av E10 og Sverige. Sulitjelma vil også få en optimalisering av radionettet.

- Nordmenn har allerede fått en ny radiohverdag med langt flere radiokanaler. Husk at omleggingen til digitale nett kan medføre endring i brukervaner både i apparatbruk og for mottak. Gjør kanalsøk og justeringer på antennen hvis det er nødvendig. Sjekk også hvilke kanaler som nå er på lufta der du er, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef Media i Digitalradio Norge.

Her skal det bli optimalisering av DAB-nettet i Nordland i løpet av 2016:

 • E6 ved Lønsdal, Kvarv, Vesterbotn, Vårset
 • E10 Bjørnfjell
 • E10 Tjeldsund – Svolvær
 • FV17  ved Stokkvågen, Kilborghamn, Straumdal, Skauvoll – Hamn, Valnesvatnet
 • RV76 Brønnøysund – Tosentunnelen
 • Skjomen
 • Napp
 • Stø
 • Ramsund