- Saken har avdekket behov for en gjennomgang av hvordan varslere blir ivaretatt