Nord-Norge blir sakte, men sikkert rigget for det som kan bli et gigantisk gruveeventyr.

Mineralklynge Nord er nylig hjemvendt fra verdens største mineralmesse i Toronto i Canada.

– Det er 13 år siden det sist gang ble åpnet en gruve i Norge, reflekterer direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge Nordland.

Nå setter næringen sin lit til at blant annet ny gruvedrift slipper årevis med saksbehandling. For potensialet er enorm og Norge og i særdeleshet Nord-Norge er inne på listen over de ti stedene i verden gruveindustrien helst vil inn, poengterer Nestvold.

Har et dårlig rykte

Erfaringene fra Toronto skal nå trekkes inn i arbeidet med å fronte mulighetene. Det er allerede påvist at nordnorske fjell er interessante og det er kort vei til de Sverige og Finland som i dag regnes som giganter på gruvedrift.

– Sverige har også en helt dominerende leverandørindustri i verden når det gjelder utstyr til underjordisk drift, legger prosjektleder Rune Finsveen i Mineralklynge Nord til.

Mineralklyngen har vært operativ i halvannet år. En stor utfordring er at gruvedrift har dårlig rykte. Det skyldes blant annet forurensing og behovet for deponering av enorme masser. Næringen innebærer dermed store naturinngrep, som igjen har medført en svært lang saksbehandlingstid. Et svært viktig krav er at saksbehandlingen hos organer som kan inngi innsigelser samordnes.

– Norsk gruveindustri kan også lære av canadisk gruvenæring som har målesystemer for å dokumentere miljømessig bærekraftig, redegjør Finsveen.

Bachelor i mineralleting

Mineralklynge Nord mener det er mange positive signaler rundt gruvedrift.? Konkret vises det til:

  • Leverandørindustrien vokser sakte, men sikkert. Også fra Nord-Norge leveres det stadig mer komponenter og tjenester.
  • Utenlandske investorer er oppmerksomme på Norge.
  • Batchelor-utdanning innenfor mineralleting i Narvik og fagskoleutdanning på Fauske.

Nye gruver

De to mest interessante gruveprosjektene i Salten er Elkem Saltens planer om ny gruvedrift på Saltfjellet og Nye Sulitjelma gruver.

For sistnevnte prosjekt anses det som helt sentralt at staten har sagt de vil ta ansvaret for forurensingen. Andre positive signaler er:

  • NGU vil gjøre ytterligere kartlegginger i Nordland.
  • Det vurderes investeringer i enorme anlegg. Blant disse er LKABs idé om et stålverk i Narvik, en ny magnesiumfabrikk i Glomfjord og Gruvedrift i Tärnaby, med utskiping over havna i Mo i Rana.

Mineralklynge Nord har videre har initiert tre forskningsprosjekter. Deriblant konsekvenser av sjødeponering. Videre har man kartlagt kompetansebehovet i mineralnæringen i Norge målt opp mot hva som finnes av utdanningstilbud.

Innovasjon Norge har midlenene

– Vi har midler til å være med å støtte næringen i en tidlig fase som forstudier og forprosjekter, sier direktør i Innovasjon Norge Nordland, Karsten Nestvold.

Ytterligere finansieringen er også mulig, men da som en aktør sammen med banker. Mineralnæringen er svært kapitalintensiv og domineres av store internasjonale konsern med virksomhet i flere verdensdeler.

Under verdens største mineralmesse i Toronto nå nylig, var interessen for Finland og Sverige skyhøy. For Nord-Norges del flokket messedeltagerne seg først når Nussir-prosjektet i Finnmark og Leonard Nilsen & Sønner holdt sine plenumspresentasjoner.

Den norke delegasjonen var på ca 40 personer, inkludert NGU og flere ledende mineralselskap.