- Nord-Norge går godt

Konserndirektør Oddmund Åsen i Sparebanken Nord-Norge presenterte Konjunkturbarometer for Nord-Norge høsten 2011 foran over 40 oppmøtte i Næringslivets hus i Bodø mandag morgen.

Konserndirektør Oddmund Åsen i Sparebanken Nord-Norge presenterte Konjunkturbarometer for Nord-Norge høsten 2011 foran over 40 oppmøtte i Næringslivets hus i Bodø mandag morgen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

- Nord-Norge er fortsatt en hyggelig og lykkelig del av verden, og Salten er en region som står sterkt.

DEL

Det sier konserndirektør Oddmund Åsen i Sparebanken Nord-Norge

Mandag presenterte han Konjunkturbarometer for Nord-Norge høsten 2011, som SNN har utarbeidet i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge og Norut.

I hovedsak presenterte han tall som viser at nordnorsk økonomi går godt, til tross for stor europeisk usikkerhet.

- Gjeldskrisa i Europa er blitt mer omfattende, og det gir en større usikkerhet. Men vi skal ta med oss at situasjonen i Norge og Nord-Norge er god, og vi forventer at det vil være bra også i tiden fremover, sier Åsen.

Hyggelig del av verden

Han poengterer at Nord-Norge fortsatt er en hyggelig og lykkelig del av verden.

- I den forstand at vi har en stor offentlig sektor, og er relativt lite påvirket av det som skjer i verden rundt oss, sier Åsen og fortsetter:

- I tillegg er vi rik på råvarer og de fleste fiskerier gjør det for eksempel bra. Samtidig gjør vi det bra i reiselivssektoren. Også er det en gryende oljenæring i nord, som er begynt å feste seg både i Finnmark og i Nordland.

- Så det store bildet er positivt, sier Åsen.

Bodø i vekst

Salten er en region som står sterkt, mener Åsen.

- Bodø vokser og det er stor aktivitet her, som igjen er et resultat av at byen er attraktiv og at det investeres, sier Åsen

Han mener at det for fremtiden vil være naturlig med færre kommuner i Nord-Norge, enn det er i dag.

- For eksempel mellom Bodø og Fauske er det tett flyt av folk. Det er mange som jobber i Bodø og bor på Fauske - og omvendt. En slik tett relasjon vil gjøre det lettere å få til samarbeid og mulig sammenslåing, sier Åsen.

Bra boligmarked

Han poengterer også at boligmarkedet i Bodø er ganske bra.

- Det har klart seg bedre enn for eksempel i Tromsø, der det tar veldig lang tid før boliger blir solgt, sier Åsen og fortsetter:

- Jeg er ikke så redd for et overopphetet boligmarked i nord, som lenger sør i landet.

God økonomi i husholdningene

Også økonomien i husholdningene i nord er god, mener Åsen.

- Husholdningene kan fortsatt leve med ei behagelig rente på boliglånene. I tillegg sørger klimaet for at strømpriser i vinter ikke blir spesielt høye, sier Åsen og viser til regnet som pisker mot vinduet i Næringslivets hus i Bodø denne mandagen i november.

- Husholdningsøkonomien er god og det er igjen positivt for handelen og næringslivet generelt, sier han.

Satser i nord

Til tross for en solenergiindustri i krise og at REC har måttet legge ned fabrikker i både Glomfjord og i Narvik, opplever nordnorsk industri en vekst i ordretilgang, produksjon og sysselsetting.

- Nordnorsk industri er eksportorientert, og fremtidsutsiktene vil avhenge av norsk renteutvikling og kronekurs, og selvsagt også hvordan verdensøkonomien utvikler seg.

For fremtiden er det er viktig for Nord-Norge at råvareprisene holdes oppe, påpeker Åsen.

- Dersom prisen på fiskeriprodukter, mineraler, oljeprodukter holder seg, vil aktiviteten i nord være høy, sier Åsen.

Avslutningsvis påpeker Åsen at Nord-Norge og Nordområdene er et viktig satsningsområde, og at vi som bor her må sette oss i førersetet.

Derfor mener han det er trist at LU legges ned.

- Vi trenger organer som dekker hele Nord-Norge, Det har vi ikke i dag, men i stedet har vi tre fylkeskommuner som tilsynelatende ikke har noe godt samarbeid. Det gir mye kriging og lite verdiskapning, sier Åsen.

Stor interesse

Over 40 representanter fra offentlig og privat næringsliv i Bodø var til stede på dette såkalte frokostmøtet i fjerde etasjen på Næringslivets hus. Dette til tross for at møtet kolliderte med utdelingen av Gaselle-prisen for 2011 på SAS-hotellet.

- Vi får være fornøyd med det oppmøtet, og det er tydelig en stor interesse for konjunkturbarometeret, sier direktør Åshild Movik i Bodø Næringsforum.

- Må se alvoret

Hun var også godt fornøyd med dagens presentasjon, og mener Oddmund Åsen i sitt innlegg poengterte en rekke viktige momenter som er verdt å ta med seg videre.

- Vi i Nord-Norge er i en positiv boble i en ellers urolig verden. Men vi kan ikke bare kose oss inni denne boblen. Vi er avhengig av verden rundt oss og må se alvoret i gjeldssituasjonen ellers i verden, sier Movik.

Mister mye realkompetanse

Movik poengterer også viktigheten av å være forberedt på at en stor generasjon nå er på vei ut av det aktive arbeidslivet.

- Dette er noe som jeg mener har fått for lite fokus, og jeg er glad Oddmund Åsen tok dette opp i dag. Vi må være klar over all den realkompetansen som er på vei ut når 45-generasjonen, er på vei ut av arbeidslivet, sier Movik som for øvrig selv tilhører denne generasjonen og går av med pensjon i juni neste år.

Artikkeltags