Størst andel feil med celleprøver skjer ved sykehusene i Molde og Akershus. Ved Ahus hadde 15 av 22 kvinner normal celleprøve tre år før de fikk kreftdiagnose.

I en oversikt fra Kreftregisteret, går det fram at ni av 16 kvinner tilknyttet Nordlandssykehuset i perioden 2010-2012 leverte en «normal» celleprøve tre år før de fikk kreftdiagnose. Det tar vanligvis mellom ti og 15 år å utvikle sykdommen. Det utgjør en feilmargin på 56,3 prosent. Landsgjennomsnittet er på 52 prosent.

Flest ved Ahus

Nordlandssykehuset i Bodø er imidlertid langt fra verst i klassen. Ved sykehuset i Molde har kvinner med livmorhalskreft levert «normal» celleprøve i 71,4 prosent av tilfellene. Også Akershus Universitetssykehus (Ahus) har forbedringspotensial: Her feiltolkes celleprøvene i 68,2 prosent av tilfellene, noe som utgjør 15 av 22 kvinner i perioden 2010–2012. UNN i Tromsø har en feilprosent 48,4 prosent.

På gjennomsnittet

Barthold Vonen, medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset kaller tallene interessante:

– Tallene viser at diagnostikken ved NLSH HF ikke skiller seg vesentlig fra landsgjennomsnittet. Vår virksomhet tilsvarer altså langt på vei det som er norsk standard, sier han, men understreker at:

– Vår bekymring er selvfølgelig at den nasjonale screeningmetoden kun fanger opp rundt halvparten av alle kvinner med livmorhalskreft og at den ikke fanger opp kvinner under 40 år.

Ikke overrasket

Stefan Lönnberg, seksjonsleder i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. er ikke overrasket over tallene.

– Ingen testopplegg er 100 prosent, men vi jobber med å finne måter å kvalitetssikre laboratorieprosedyrene på i samarbeid med patologmiljøet, sier han.

– Oversikten er sendt ut til alle sykehus og helseforetak med patologiske avdelinger. Hvorfor det?

– Først og fremst for å synliggjøre at kvinner kan utvikle kreft, tross screening – uansett helseforetak. Dernest for å oppfordre sykehusene til å gå gjennom de prosedyrer som er beskrevet i kvalitetsmanualen og prøve å finne muligheter til forbedring, sier han og forsikrer:

- Det jobbes kontinuerlig for å minimere tallene.

Skuffet over statsbudsjettet

Ikke ei krone er satt av til å utvide HPV-vaksinasjonsprogrammet i forslag til statsbudsjett for 2015. Livmorhalskreft skyldes et HPV-virus. Alle kan bli smittet og for gutter kan viruset gi kjønnsvorter og flere typer kreft. I dag får kun 12 år gamle jenter gratis HPV-vaksine, tross at vaksinen har dokumentert effekt på eldre jenter og også gutter.

Kreftforeningen er fornøyd med at det er bevilget penger til forskning og behandling, men savnet ett konkret, svært etterlengtet og forebyggende tiltak:

– Vi er skuffet over at HPV-vaksinen ikke er nevnt med et ord i statsbudsjettet. Kunnskapssenteret har dokumentert at en innhentingsvaksine for jenter alle jenter opp til 26 år er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig vil det spare mange enkeltpersoner for plager og lidelser, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel i en pressemelding.