Nei til Montessori-skole på Skutvik

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Utdanningsdirektoratet har avslått søknaden om etablering av Montessori-skole på Skutvik fra høsten 2013.

DEL

Hamarøy: Det skjer til tross for at søknaden fra Hamarøy Montessori-skole tilfredsstiller minstekravene for godkjenning etter privatskoleloven.

Utdanningsdirektoratet har i sin avgjørelse lagt avgjørende vekt på den økonomiske situasjonen til Hamarøy kommune, samt faren for ytterligere endringer av skolestrukturen ved en godkjenning av søknaden.

Uheldig

Direktoratet mener at Hamarøy kommune har vist at etablering av en privat skole kan føre til at kommunens tiltak for å endre strukturen i grunnskoletilbudet, kan miste effekt.

Det er etter Utdanningsdirektoratets vurdering uheldig dersom kommunen må foreta ytterligere endringer i skolestrukturen som følge av at elevgrunnlaget for den offentlige skolen blir et annet enn kommunen har regnet med.

Direktoratet mener også at en kommune som er oppført på Robek-listen, slik Hamarøy er, har et stort behov for budsjettmessig forutsigbarhet som det må tas spesielt hensyn til i den skjønnsmessige vurderingen. Opprettelse av en privat skole vil bidra til at denne forutsigbarheten svekkes.

Kan ankes

Hamarøy Montessori-skole har nå tre uker på seg til å anke avgjørelsen inn for Kunnskapsdepartementet.

Ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy var torsdag opptatt i kommunestyremøte i Hamarøy og hadde derfor ikke fått lest avslaget fra Utdanningsdirektoratet.

– Men det er viktig at kommunen og Montessori-foreningen på Skutvik snakker sammen slik at vi får ta vare på det viktige engasjementet som foreldre på Sørbygda har vist, innenfor de rammene og vedtakene som er gjort slik at vi kan få et best mulig oppvekstsenter på Skutvik. Kommunestyret har i dag vært innom det helt nye oppvekstsenteret på Innhavet og ble imponert over hvor bra det har blitt, sier Steffensen til AN.

Lederen for Hamarø Montessoriskole, Marianne Apold, har følgende kommentar til AN:

- Jeg kan bare si at vi foreløpig ikke har mottatt noe avslag fra Utdanningsdirektoratet, hvis det ikke ligger i postkassen i dag. Jeg jeg kan derfor ikke uttale meg noe utover at hvis det blir et avslag vil det selvfølgelig bli klaget på. Det er urovekkende hvis kommunen har fått beskjed om avslag før oss i Montessoriskolen. Dette vil bli tatt opp med Utdanningsdirektorate direkte. Vi gir ikke opp prosjektet!

Artikkeltags