Mannen fra Bodø leverte ikke alle timene han jobbet til NAV, fikk over 100.000 kroner for mye.