– Saltenregionen kan bli isolert fra nye moderne og større trailere dersom ikke tunnelen kommer på plass, sier direktør Åshild Movik i Bodø Næringsforum.

Torsdag legger Statens vegvesen, Avinor, Jernbaneverket og Kystverket fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-1019.

Tunnel-krav

Etter Vegpakke Salten, mener Movik at tunnelen gjennom Kjernfjellet forbi Junkerdalsura må på plass. Tunnelen fra øverste del av Saltdal og opp til Junkerdal har vært planlagt i mange år, og ligger inne i den nåværende transportplanen, men ikke før på slutten av perioden. Movik krever at tunnelen framskyndes.

– Det virker som dette er unisont krav fra næringslivet i Salten. Dersom tunnelen kommer på plass vil det gå en rød tråd fra Lofoten til Salten, sier hun.

7. mars holder Bodø Næringsforum møte hvor de nettopp skal ta opp Nasjonal transportplan. På møtet skal de også rette søkelyset spesielt mot Kjernfjelltunnellen, men Movik understreker at fly, jernbane og sjø ikke skal glemmes når de skal diskutere planen.

Regionleder enig

Leder i Salten regionråd og ordfører i Saltdal kommune, Kjell Magne Johansen, er helt enig med Movik. Også han krever at planene legges fram i tid.

– Når saltenpakken er på plass, må vi få en tunnel gjennom Kjernfjellet. På den måten får vi på plass øst-vest-forbindelsen. Dette vil ha svært stor betydning for hele Salten, sier Johansen.

Han påpeker at punkter på Riksvei 17 utenom vegpakken også må forbedres slik at industriparken i Meløy kan få bedre transportforhold.

– Og til sjuende og sist må punkter på E6 forbedres, mener han.

Men Johansen er spesielt opptatt av Kjernfjellet fordi det er attraktivt å bruke veinettet i Sverige til transport.

140 mill. kr

Tall Salten regionråd har hentet fra Statens vegvesen viser at en tunnel forbi Junkerdalsura vil koste 140 millioner 2003-kroner. Men fra Svolvær og Lødingen blir avstanden til sentrale deler av Sverige som Luleå, Umeå og Storuman vesentlig kortere dersom trailersjåfører benytter seg av Riksvei 77 forbi Junkerdalsura, sett i forhold til E12 fra Mo i Rana, eller E10 ved Narvik. Problemet for dem i dag er flaskehalsen Junkerdalsura.

Dersom 2,2 prosent av trafikken overføres fra E10 og E12, er dette nok til å forsvare investeringene, slår de fast.

I går ville ikke regionvegsjef i Statens vegvesen Nord-Norge, Torbjørn Naimak, kommentere Nasjonal Transportplan.

– Klokken 11.00 i morgen, etter at planen er lagt fram sentralt, skal vi avholde pressekonferanse, sier han.