Delvin Chooly har fire års høyere utdannelse fra Universitetet i Nordland i sosiologi og sosialt arbeid.

– Jeg har søkt på mellom 60 og 70 stillinger, men har fortsatt ikke fått napp. Og det sies jo at det er stort behov for folk med minoritetsbakgrunn i akkurat slike yrker, sier Chooly.

Nettverk

Sammen med Yan Zhao (34), Salamatu Winningah (28) ønsker Chooly å styrke minoritetskvinnens posisjon i det norske samfunnet.

Nå lanserer de storslått kvinnenettverket Noor i Bodø 23. November. Det hele begynte med at 15 kvinner fra Bodø med etnisk minoritetsbakgrunn ble invitert til et seminar i regi av Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene.

– De samlet oss for å høre om hvilke utfordringer vi møtte i arbeidslivet og i hverdagen som kvinner med minoritetsbakgrunn, forteller Salamatu Winningah, som selv opprinnelig kommer fra Ghana, men har bodd i Norge i 22 år.

Damene er enige i at Norge er et godt land å bo, men at det at det er viktig å synliggjøre innvandrergrupper som en.

Vanskelig kultur

Alle på seminaret hadde forskjellige typer utfordringer i møtet med det norske, men en ting var felles for alle. Norge er en vanskelig kultur.

– Det spilte ingen rolle hvilket land en kom ifra. Det var møtet med det norske som viste seg å være vanskelig, forteller Winningah.

Utfordringene var ikke kulturbasert, men det menneskelige møtet med det norske.

– Det er typisk norsk med veldig mye informasjon, og det er lett tilgang til informasjonen. Likevel vet ikke en kvinne med minoritetsbakgrunn hvordan hun skal få tak i all denne informasjonen, det er nytt for mange å komme til et land som er så godt organisert som Norge, sier Winningah.

Det er da Noor ønsker å hjelpe. Legge til rette for å lære seg det som er typisk norsk. Gjøre hverdagen bedre for mange.

- Og ikke minst ønsker vi å engasjere oss i politikken, og forsøke å få fram saker som burde endres, sier Winningah.

Undervurdert

Arrangørene av kvinnekonferansen er alle enige i at man undervurderer innvandrerkvinner.

– Vi har en tendens til å bli undervurdert. Vi er en stor gruppe med masse kompetanse som trenger å bli sett og hørt, sier Yan Zhao, som i dag jobber ved Universitetet i Nordland som foreleser i Sosiologi og Sosialt arbeid.

Selv fikk hun oppleve at det å komme fra Kina til Norge kunne by på problemer.

– Jeg hadde en fire års universitetsutdannelse fra Kina, som ble nedgradert til tre år her i Norge, forteller hun.

Og da hun i den tidligere jobben sin fikk beskjed fra en kollega om at utdannelsen hennes kvalifiserte til høyere lønn, ble hun spurt hvor hun hadde tatt utdannelsen.

– Jeg vet ikke om jeg kan kalle det for diskriminering, men man kan jo spørre seg om dette er riktig måte å behandle godt utdannede mennesker bare fordi de ikke har tatt utdannelsen i Norge, sier Zhao.

Nå ønsker Noor å bidra til at kvinner skal få muligheten til å utvikle seg både faglig og psykisk. I samfunnsutviklingen mener Noor er det viktig at individet utvikler seg, derfor satser de stort på nettopp selvutvikling på individnivå.

– I dette nettverket kan vi hjelpe hverandre, lære av hverandre og gi hverandre trygghet. Og jeg vil også meddele at det er et åpent nettverk for alle kvinner, også etnisk norske, sier hun.

Et nettverk for alle

Noor ønsker å presisere at alle kvinner møter på utfordringer uavhengig av bakgrunn, og derfor er dette et nettverk for kvinner, ikke bare innvandrerkvinner. På seminaret som avholdes lørdag 23. november på Rica Hotell i Bodø blir det foredrag, underholdning, god mat og overraskelser.

– Og med 100 000 i støtte fra kvinnemillionen fra fylkeskommunen, har vi fått signaler om at dette er en gruppe de er opptatt av, avslutter Winningah.