Etter oppfordring fra helsekontoret ved Bodø kommune foretok Helse- og Miljøtilsyn Salten en befaring rundt den gamle svømmehallen ved Rensåsen i Bodø i ettermiddag.

De sanitære forhold på eiendommen er ikke akseptable og allmennheten og naboer påføres uakseptabel helsemessig ulempe, heter det i rapporten fra Helse- og Miljøtilsyn Salten.

Flyter med avføring

I rapporten står det også at avføring og toalettpapir lå eksponert på bakken uten avskjerming. Avføringen lå åpent eksponert i et område hvor mange ferdes, herunder også dyr og barn, anser vi å representere en klar smitterisiko.

Bortvises

- Kommunaldirektøren i Bodø kommune har på bakgrunn av vedlagt rapport anmodet at de som oppholder seg utenfor den gamle svømmehallen må bortvises fra området. Vi har bedt politiet om bistand til å få dem fjernet fra kommunens eiendom innen 24 timer, sier helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.