To uker før kommunestyret skal ta den endelige avgjørelsen sa Meløy formannskap onsdag enstemmig ja til å legge ned Neverdal skole og flytte de rundt 60 elevene til Spildra skole på Ørnes fra neste skoleår.

Plasteret på såret er at skolen foreslås bygget om til en felles barnehage for Ørnes og Neverdal med åtte avdelinger.

- Dette gjør vondt for alle, sier posisjonens gruppeleder, Jan Tore Svendsgård.

Risikerer å miste alt

Budsjettforslaget fra rådmann Hege Sørlie bygger på at kommunen drives med underskudd samtidig som det er vedtatt utbygginger av nye barnehager på både Ørnes og Neverdal for innpå 60 millioner kroner til sammen.

Svendsgård peker på at Neverdal-samfunnet kunne risikert å miste både barnehagen og skolen. Årsaken er at det lå an til at de to barnehagene kunne blitt slått sammen, og lokalisert på Ørnes.

- Neverdal kan miste alt dersom vi ikke tar denne beslutningen i tide. Vi har sett etter alternative innsparinger, men ikke funnet noe annet som monner nok, sier Svendsgård.

Eiendomsskatt

Formannskapet så også på innføring av eiendomsskatt, men tok ingen beslutninger her.

- Det vil ta mer enn to år før vi kan hente inn noen nettogevinst på innføring av eiendomsskatt. Det har vi ikke tid til, sier Svendsgård.

Konsekvenser

Etter forslag fra Odd Arne Stormo (Sp) ber formannskapet i sitt vedtak om at de økonomiske konsekvensene må kartlegges så langt det er mulig fram til kommunestyrets møte 11. desember.

Det innebærer kalkyler på kostnadene ved ombygging av Neverdal skole til barnehage, og nødvendige tilpasninger på Spildra skole.

Andre endringer

Formannskapet ønsker å opprettholde ungdomstrinnet på Meløy oppvekstsenter på Meløya.

Videre avviser formannskapet å utsette byggingen av nytt sykehjem på Ørnes, men går i stedet inn for å redusere bygget med én etasje og dermed antall plaser fra 63 til 54.

Deler av gevinsten fra salget av fyllingen på Ørnes, som er taksert til 8,0 millioner kroner, skal benyttes for å komme i gang med sykehjemsutbyggingen.