Én av tre unge arbeidstakere har vært beruset i jobbsammenheng, viser en ny undersøkelse gjennomført av Akan kompetansesenter.

Å snakke om rus er viktig for å sikre virksomhetens omdømme, mener tre hovedaktører innen rusforebygging.

- Klare kjøreregler og holdninger til alkoholbruk er viktig å diskutere internt i virksomheten, slik at ledelse og ansatte er enige om hva som er greit og ikke greit, sier direktør Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter i en pressemelding.

Akan kompetansesenter har gjennomført undersøkelsen sammen med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Blant dem som scorer høyest på spørsmålet om de har vært beruset i jobbrelaterte sammenhenger, som for eksempel seminarer, konferanser og kundemiddager, er unge arbeidstakere mellom 18 og 29 år.

Én av tre arbeidstakere i denne gruppen oppgir å ha vært ofte, eller av og til, beruset i de nevnte situasjonene.

- Mange jobbrelaterte sammenhenger oppleves som uklare, fordi de bærer preg av både jobb og fritid, noe som kan bidra til å skape usikkerhet, spesielt med tanke på alkoholbruk. Derfor bør virksomheter sette av tid til å diskutere hva som forventes av arbeidstakere i slike situasjoner, sier Ege.

Organisasjonene mener virksomhetene har et spesielt ansvar for yngre arbeidstakere.

- At det er de yngste som drikker mest, gjør at bedriftene med mange unge ansatte har et særlig ansvar for å få på plass noen kjøreregler. Godt alkovett i arbeidslivet handler om å skape gode fellesskap uten å drukne de ansatte i drikkebonger, sier Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Hun får støtte av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

- Det er mange nyutdannede i aldersgruppen 18-29. Vi vet fra andre undesøkelser at unge mennesker drikker mer enn eldre, og at en betydelig andel av nordmenns alkoholkonsum skjer i jobbsammenheng. Derfor er det viktig at arbeidsgiver er sitt ansvar bevisst og legger til rette for en god introduksjon til arbeidslivet gjennom tydelige signaler om alkohol og arbeidsliv, sier Gerhardsen.

Undersøkelsen ble gjennomført i mai og juni med ca. 1500 respondenter.