Mye ADHD-medisin

Fungerende avdelingsdirektør ved BUP på Nordlandssykehuset, Kirsti Jørgensen, får mange henvisninger med mistanke om ADHD, men som aldri får diagnosen.

Fungerende avdelingsdirektør ved BUP på Nordlandssykehuset, Kirsti Jørgensen, får mange henvisninger med mistanke om ADHD, men som aldri får diagnosen. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Nordland ligger helt i norgestoppen når det kommer til utdeling av ADHD-medisiner til barn.

DEL

Det viser Aftenpostens gjennomgang av reseptregistreret fra 2009.

I Nordland går 23,4 barn per tusen innbyggere på ADHD-medisin. Vi blir fulgt av Aust-Agder med 20,8 og Hedmark med 20,7.

Helt på bunn ligger Oslo, som kun har 8,3 barn på ADHD-medisin per tusen innbyggere.

Landsgjennomsnittet er 13,4 barn. Nordland ligger altså ti barn over gjennomsnittet på medisinering.

Lav terskel

Eksperter Aftenposten har vært i kontakt med konkluderer med at terskelen for å gi ut ADHD-medisiner har blitt langt lavere den siste tiden. Enkelte peker også på manglende utredningsprosedyrer.

- Noe av forklaringen kan være at utredere har ulikt faglig ståsted og faglig forståelse. Noe kan ligge i manglende utredningsprosedyrer, sier overlege Einar Heiervang i Helse Førde til aftenposten.no.

Psykolog og forsker Joar Tranøy mener utredernes holdninger også er avgjørende

- Forskjellene viser at dette ikke bare dreier som en rent faglig vurdering, men at diagnosesetting har noe med utredernes subjektive holdninger og verdier å gjøre, sier psykolog og forsker Joar Tranøy.

Mange feilhenvises

Fredag skrev Avisa Nordland at andelen barn som henvises med ADHD-mistanke har eksplodert de siste årene, men at langt fra alle får diagnosen.

- Vi får inn en god del henvisninger som aldri ender i en ADHD-diagnose, bekreftet fungerende avdelingsleder ved barne- og ungdompsykiatrien (BUP) på Nordlandssykehuset, Kirsti Jørgensen.

Hun har registrert at mange er blitt oppmerksomme på diagnosen, og at mange har lest seg opp på symptomene. Likevel er det ofte andre grunner til barnas atferd.

- Vi ser i mange tilfeller at barn som har en vanskelig livssituasjon ofte utvikler symptomer som kan føre til mistanke om ADHD, sier hun.

I 2005 utgjorde 35 prosent av alle henvisningene til BUP mistanke om ADHD. De siste årene har tallet vært stabilt på om lag 25 prosent.

Totalt var det 1.369 barn mellom 0-19 år som gikk på ADHD-medisin i Nordland i 2009.

Artikkeltags