• Kommer du til å bruke toget oftere nå som man kan stige av og på alle passerende tog på Mørkved? Diskuter saken i kommentarfeltet under artikkelen.

Jernbaneverket har i høst arbeidet med å forlenge plattformen på Mørkved holdeplass til 250 meter. Dette innebærer at NSB fra ruteendring 13. desember kan stoppe alle tog ved holdeplassen.

Frem til nå er det bare motorvognsettene som går mellom Mosjøen - Bodø og Bodø - Rognan som har stoppet ved Mørkved holdeplass, men etter forlengelsen av plattformen vil NSB fra 13. desember ved behov også kunne stoppe med dag- og nattogene som kjøres med lokomotiv og vogner.

- Bedre tilbud

- Vi er svært glade for at Jernbaneverket har oppgradert plattformen på Mørkved til en lengde på 250 meter. Dette betyr at vi nå har et bedre tilbud til våre reisende til og fra Mørkved, noe vi har hatt etterspørsel om, sier strekningsleder for Nordlandsbanen Bjørn-Tore Hansen.

- Vi har kunder som bor på Mørkved som har hatt ønske om å kunne gå på toget på denne holdeplassen. I tillegg vet vi at stopp på Mørkved har vært et ønske blant studenter og ansatte ved Høgskolen i Bodø, sier Hansen.

Ruteendringer

Fra ruteendring 13. desember vil det bli noen mindre justeringer i rutetidene. Spesielt gjelde dette for lokaltogene i Salten.

- Vi har gjort noen endringer i avgangstidene på togene mellom Bodø og Fauske/Rognan. Dette er kun små justeringer, men som tror vil passe pendlerne på strekningen bedre, sier Bjørn-Tore Hansen.

Han henviser til nsb.no eller rutetabeller for å se nærmere på ruteendringene.