– Mange dyr er forsvunnet på uforklarlig vis på vinterbeite i Gildeskål, sier reineieren fra Saltdal.

– For noen år siden hadde jeg 11 reinokser som gikk på for ute på Sandhornøya. Men alle forsvant. Nå mener Blind at minst tre dyr er tyvslaktet på øya i løpet av vinteren.

– En hytteeier har meldt fra om en slakteplass, og et annet sted er det funnet en reinfot som er skåret over i leddet.

Ved siden av reinen som hadde blødd ut etter et skudd i hodet, fant Per Josef Blind en rein som hadde krepert etter å ha viklet seg inn i et strømgjerde.

Truet på livet

– Merkelig nok står det strømgjerder i utmarka ennå. Etter reglene skal de fjernes om vinteren, mener reineieren.

Han vet ikke hvem som står bak tyvslaktingen. Men kan fortelle om mange trusler som er framsatt.

– Jeg har fått klare meldinger fra grunneiere om at de skal skyte rein som kommer inn på innmarka. Men jeg vet ikke hvem som har skutt reinene som ble funnet. Det overlater jeg til politiet å finne ut av, sier Blind.

Han forteller om en episode der en kar tok ladegrep på elgbørsa og framsatte trusler om å skyte reineierne.

– En annen reineier som var med, sprang unna, og jeg trakk meg rolig tilbake, men våget ikke å snu meg tilbake, sier Blind. Denne episoden skjedde ikke på Sandhornøya.

– Bare svartmark

Flyttingen av rein fra Saltdal til vinterbeite på Sandhornøya skaper nok en gang konflikter. Bønder mener at reinen trekker ned til gårdene og ødelegger innmarka.

– Det koster meg mye penger å pløye opp og så igjen jordene etter at reinen har sparket opp innmarka. Når det er frost og marka er hard, går det vanligvis greit. Men i mildværsperioder blir det bare svartmark etter reinflokkene, sier gårdbruker Gunnar Skjellvik på Sandhornøya. Han sier at han gjentatte ganger har henvendt seg til reineierne uten at det er blitt noen reaksjon.

– Det nytter lite å si fra. Ifølge reindriftsloven skal de utnytte beitet i utmarka. Det har jeg ingenting imot. Men på innmarka skal de absolutt ikke være, sier Skjellvik, som hadde en hel reinflokk på innmarka si forleden. Han krever at reinen flyttes nordover på øya der det ikke er gårdsbruk.

Skjellvik var helt ukjent med at det foregår tyvslakting på øya.

– Noen har nok sagt at de skal gjøre det, men det er blitt en slags "sjargong" som det ikke ligger noe alvor i, sier han.