"Breisen som har blitt dannet i løpet av tusenvis av år, risikerer nå å bli hugget opp for at noen snobbete mennesker på kontinentet skal kunne kjøpe dyre dringer med sprakende isbiter."

Det skriver Norges Miljøvernforbunds Kurt W. Oddekalv og Anders Løberg i et brev til Klima- og miljøverndepartementet.

Ber om full stopp

Her ber miljøvernforbundet departementet umiddelbart stoppe Svaice sine planer om å starte med produksjon av luksus-isbiter med is fra Svartisen.

Det var i november i fjor at Avisa Nordland første gang omtalte ideen om å hente ut den helt spesielle isen for å lage eksklusive isbiter.

I august fikk Svaice AS tillatelse til å frakte is med helikopter fra Svartisen til Kilvik, gitt at helikoptrene ikke bråker for mye.

Dette til tross for protester blant annet fra beboere i Kilvik som frykter at hjemstedet blir ubeboelig dersom det skal bli omfattende helikoptertrafikk i området.

Nå går Norges Miljøvernforbund med full tyngde inn i saken. De kaller dette et miljø-ødeleggende prosjekt go skriver at "naturarven raseres av kommerielle krefter".

- Forkastelig

 I brevet til departementet hevder de at prosjektet er "miljømessig forkastelig på flere måter":

  • Ødelegger breis som allerede er utsatt for nedsmelting.
  • Beltegående maskiner med tilhørende støy og eksos nær nasjonalparken.
  • Støy og forurensing i forbindelse med uttak av is fra breen.
  • Helikoptertransport med tilhørende støy og eksos nær nasonalparken.
  • Flytransport av isbiter til destinasjon.
  • Lokal biltransport av isbiter som kunne vært laget på serveringsstedet.

"Flybårne isbiter er ikke bærekraftig for naturen, og er også skadelig for klimaet. Det brukes mye energi til å få ut isen, transport og nedkjøling av isen krever mye energi, og vil føre til miljøutslipp fra produksjon, bearbeiding, transport via fly, båt og bil til sluttbruker, i tillegg til energiforbruk for kjøling underveis", heter det i brevet.

Avslutningsvis appellerer Norges Miljøvernforbund om at kommunestyret i Meløy tar saken opp til vurdering på nytt.

  • an.no har gjort flere forsøk på å få en kommentar fra Geir Olsen i Svaice torsdag kveld, men uten å lykkes.