De frykter at hjemstedet blir ubeboelig dersom ikke politikerne stopper planene

Protesterer: Ruth Myrvang (67), Jørn Mardal (70), Aud Kilvik (78), Solvår Kilvik Eriksen (66), Birger Eriksen (68) og Kjell-Arne Knutsen (61), og ni andre berørte protesterer på planene om helikopterflyginger med is fra Svartisen i Kilvik. Begge foto: Johan Votvik

Protesterer: Ruth Myrvang (67), Jørn Mardal (70), Aud Kilvik (78), Solvår Kilvik Eriksen (66), Birger Eriksen (68) og Kjell-Arne Knutsen (61), og ni andre berørte protesterer på planene om helikopterflyginger med is fra Svartisen i Kilvik. Begge foto: Johan Votvik

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

– Det blir ulevelig for oss her dersom Svaice AS får bruke Kilvik som helikopterbase.

Det sier Ruth Myrvang (67), som bor i Kilvik innerst i Holandsfjorden, like ved der Svaice AS har søkt om å få ha sin helikopterbase.

Saken er oppe i planutvalget i dag, med positiv innstilling fra rådmannen, som mener at Svaice AS bør få dispensasjon for 2015 og 2016 for uttak av is fra Svartisen, og å transportere isblokkene med helikopter til Kilvik.

Her skal isblokkene lastes om i biler og kjøres til prosessering i Glomfjord industripark.

Omfanget

Svaice AS ønsker å hente ut 160 kubikkmeter is fra et 7,0 kvadratkilometer stort uttaksområde ved Storglomvatnet.

Den skal hentes ut med det selskapet betegner som et støysvakt helikopter – i overkant av 400 enkeltturer i løpet av 2015.

Neste år skal uttaket av is etter planen firedobles.

Protester

Myrvang og de andre som har boliger og fritidseiendommer i nærheten av den planlagte helikopterbasen, har i to høringsuttalelser pekt på miljø- og helseplager de mener helikoptertrafikken vil føre til.

Rådmannen har ikke gått inn på dette, og vil gi dispensasjonen mot at isbitgründer Geir Olsen i Svaice AS pålegges å dokumentere støypåvirkningen for beboerne i Kilvik.

– Vi vet allerede hvor mye helikoptrene til Statkraft og Nordlandsnett bråker, og hvordan støyen forsterkes og skaper ekko i dette skålformede landskapet, sier Myrvang.

Hun har forsøkt å finne ut hva et «støysvakt helikopter» er, uten å finne eksempler.

Hun mener derfor at rådmannen her har hoppet bukk over noe som burde vært dokumen-

tert før politikerne på nytt skal ta stilling til dispensasjonssøknaden, og ikke overlate det til Svaice AS – som da kan opptre som bukken som passer havresekken.

Hastverk

Myrvang og de andre ønsker Svaice lykke til med prosjektet, men mener rådmannen burde ha tatt hensyn til deres innspill.

– Vi har pekt på at det finnes bedre alternativer for helikopterbase i det folketomme Fykan-området. Dette burde vært utredet. Nå ser vi at rådmannen på nytt overkjører våre interesser, sier Myrvang.

For verken Geir Olsen eller rådmannens saksbehandlere har gjort forsøk på å informere dem som berørte parter i Kilvik.

– Vi ble første gang klar over saken gjennom media, og måtte ha Fylkesmannens hjelp for å få sendt inn høringsuttalelser. Det kan virke som om våre interesser blir bagatellisert, noe vi ser svært alvorlig på, sier Myrvang.

Helseproblemer

Helseplagene har allerede meldt seg, på grunn av den usikkerheten som er skapt.

– Det er alvorlig at kommunen ikke har tatt vare på våre interesser som innbyggere her i området. Dette gjør oss utrygge, sier Myrvang.

Artikkeltags