Norwegian Crystals skal bygge om alle ovnene for å effektivisere produksjonen.

Det ble besluttet i et styremøte fredag.

Finansieringen ble sikret hovedsakelig gjennom nye investorer inkludert blant annet en stor og erfaren solinvestor fra USA.

Til sammen stilte de opp med 65 millioner kroner, som for det meste skal brukes til å effektivisere produksjonen. Målet er å få maksimalt ut av de eksisterende 50 ovnene som er i drift i dag.

– Etter ombyggingen skal vi kunne trekke to ingoter fra samme digel, mot bare én i dag, sier økonomisjef Erik Bjørstad.

Effektivisere

Norwegian Crystals skal nå bygge inn teknologi for å kunne mate inn råstoff mens krystalliseringen pågår.

– I dag pakker vi diglene før de settes i ovnene. Nå skal vi kunne fylle på silisium også etter at ovnene er kjørt i gang, sier fabrikksjef Børge Selstad.

Gevinsten er økt produksjon og lavere kostnader på samme antall ovner og ansatte.

For dette skal gjøres uten å øke staben ut over de 80 som er fast ansatte eller vikarer i dag.

Voksende marked

Det grepet Norwegian Crystals nå tar er nødvendige for å møte konkurransen i markedet.

Da selskapet kom i drift med prøveproduksjon i januar/februar 2013 lå prisen på monowafere på 1,35 USD.

Samme waferkvalitet selges for tiden for 1,1 USD.

Det representerer både en tøff realitet, og en god nyhet, forklarer Selstad.

– Markedet vokser i en situasjon der solbransjen nå kan konkurrere med konvensjonell kraftproduksjon uten å være subsidiert.

Når Norwegian Crystals i tillegg produserer silisiumkrystaller i høyprisnisjen er det også mulig å holde inntjeningen per wafer på et gunstig nivå.

Disse monowaferne brukes i solcellepaneler der tilgjengelig areal er en kritisk faktor.

En begrenset andel Norwegian Crystals wafere bygges inn i solcellepaneler som selges under eget brand, nemlig Noor.

– Noor-modulene produseres av eksterne leverandører i Contract Manufacturing-markedet, forklarer Selstad.

Skaleres opp

Slik er det også med waferne. For det som skjer i Glomfjord er ene og alene produksjon av monokrystallinske ingoter

De kuttes opp i blokker i Glomfjord og sendes til eksterne leverandører som er eksperter på kutting av wafere, og videre til solcelleprodusenter.

Den planlagte ombyggingen av ovnene i Glomfjord skal etter være ferdig i løpet av høsten.

Utfordringen blir da å bevise overfor styret at dette var et riktig valg gjennom å øke inntjeningen per ovn og ansatt.

Deretter skal fabrikken etter planen i neste fase skaleres opp ved å øke antall ovner fra 50 til 66. Det skal kunne gjøres uten å øke antall ansatte.