Tid for potetopptaking

Det går i lilla mandel, kvit mandel, Ottar og kvit rundpotet.