Med sterke smerter forsøkte hun forgjeves å skaffe ambulanse fra AMK-sentralen.

Et halvt døgn senere fikk Marianne Krane konstatert alvorlig nakkebrudd.

Klager.

53-åringen fra Bodø klager inn Bodø legevakt og AMK-sentralen til fylkeslegen etter behandlingen hun fikk 27. februar i år.

På kvelden 26. februar skled Krane og slo hodet eller nakken mot nattbordet sitt. Hun fikk et lite kutt, men merket ikke noe da.

Morgenen etter var hun stiv i nakken og utover dagen økte smertene. Bodøkvinnen begynte å mistenke at noe var alvorlig galt. Om ettermiddagen var smertene blitt så sterke at hun lå på gulvet og gråt.

– Legene i Tromsø sa at jeg var en av 1000. Resten får smerter med det samme, forteller hun en måned senere.

Fikk ikke ambulanse.

Klokken 17.00 ringte hun AMK-sentralen. Marianne Krane hadde da så sterke smerter at hun hadde vanskeligheter for å gjøre rede for seg. Men AMK-sentralen fikk spurt henne ut og mente ifølge Krane det kunne dreie seg om en nakkestrekk. De henviste henne videre til Bodø legevakt.

Klokken 19.00 fikk hun time hos legevakta.

– Og jeg måtte fungere som ambulanse på humpete veier i en gammel Opel, forteller datteren, Solrun Krane.

Hun hadde da blitt ring opp av moren.

Måtte vente en time.

I klagen skriver datteren at de måtte vente i nærmere en time på å få komme inn til lege. Solrun Krane henvendte seg i luken på grunn av morens store smerter.

– Jeg spurte om det virkelig var mulig at vi måtte vente så lenge, men hun svarte bryskt at det ikke bare var å trykke på en knapp, forteller datteren

Diskusjonen i luken fortsetter. Ifølge klagen skal kvinnen ha blitt sint, før hun en stund senere tilbyr Marianne Krane å legge seg ned.

Krane blir etter undersøkelsen henvist til Nordlandssykehuset.

– Jeg synes legene på legevakta virket veldig usikre, forteller hun.

Datteren må fortsatt kjøre henne, denne gangen uten at legevakta klarte å framskaffe nakkekrage.

På Nordlandssykehuset lå hun i en uke, i morfinrus mot smertene, for å stabilisere nakken. 4. mars fraktes hun med ambulansefly til Tromsø hvor hun ble operert tre dager senere.

– Legene på Nordlandssykehuset sa at dette var en svært alvorlig nakkeskade. Jeg kunne ha blitt lam, forteller Marianne Krane.

– Må tas alvorlig.

Over en måned etter fallet sitter datteren hjemme hos moren. Operasjonsarret under haken til Marianne Krane er tydelig og hun har fortsatt tre måneder igjen før hun kan kle av seg nakkekragen. Til tross for at gikk over et halvt døgn før hun fikk sterke smerter, mener hun at AMK må ta nakkeskader alvorlig uansett.

– Det er ikke for moro skyld at man ringer AMK. I etterkant sa legene at dette var livsfarlig, sier Marianne Krane.

Hun understreker at hun står fram med historien for å advare andre som kan komme til å havne i samme situasjon.Datteren nikker.

– Dersom jeg hadde visst det jeg vet i dag, hadde jeg aldri kjørt henne selv, sier Solrun Krane.

Legevakten beklager.

Bodø legevakt beklager dersom Krane følte seg dårlig behandlet.

– Dersom hun føler seg dårlig behandlet er det bare å beklage. Det skal ikke skje, sier legevaktsjef Raymond Dokmo.

Han påpeker at timene som blir gitt fra dem, kun er veiledende, og at brukerne må belage seg på ventetid dersom det er stor pågang.

Han sier at de har nakkekrager hos legevakta.

– Men de er så sjelden i bruk at det ikke er alle som er bekvem med å legge dem. I de tilfellene de er blitt brukt, har vi holdt pasienten stabil og ventet på ambulansepersonell som har lagt kragen. Men i dette tilfellet ble det vurdert slik at det ikke var behov for det, sier Dokmo.

Inviterer til gjennomgang.

Nordlandssykehuset vil gi pasienten svar på alle spørsmål.

- Det er alltid beklagelig at pasienter opplever at møtet med helsevesenet har skapt utrygghet og en følelse av ikke å bli sett eller hørt. Vi ønsker i alle forhold at pasienter skal ha en best

mulig opplevelse og behandling i Nordlandssykehuset, sier klinikksjef Helmer Jakobsen ved prehospital klinikk.

Nordlandssykehuset understreker at de ikke kan kommentere saken konkret.

Men på generelt grunnlag påpeker de at Norsk indeks for medisinsk nødhjelp benyttes for å vurdere om det skal sendes ambulanse.

– Denne er en rettledning over hvordan ulike problemstillinger skal håndteres og hvilke spørsmål AMK-operatøren skal stille for å få en god oversikt over situasjonen

til pasienten, sier Jakobsen.

Han påpeker at dersom situasjonen ikke vurderes som akutt blir pasienten i mange tilfeller bedt om å ta kontakt med fastlege eller legevakt.

– Ved behov vil også AMK-operatøren være behjelpelig med å etablere kontakt slik at pasienten slipper å ringe selv. Det er da lege som vurderer pasientenes videre

behandling og om pasienten skal henvises til sykehus, sier han.

Han understreker at da er det legen som vurderer om det skal sendes ambulanse.

– At ambulanse ikke sendes umiddelbart, er ikke det samme som om at pasienten ikke får ambulanse. Dersom pasientens opplysninger tilsier det, blir ambulanse sendt umiddelbart og direkte til pasient, sier Helmer Jakobsen.