Maks to års prøvedrift

Artikkelen er over 12 år gammel

Det er flertall i fylkestinget for å opprettholde fergesambandet Skutvik-Svolvær med to års prøvedrift etter at Lofast står ferdig, men det motsetter regionveisjef Torbjørn Naimak seg.

DEL

Det kom fram under behandlingen i fylkestingets samferdselskomité tirsdag. Under møtet ga regionveisjefen fra Statens vegvesen klar beskjed om at det ikke finnes budsjettmessig dekning for å beholde sambandet Skutvik-Svolvær når Lofotens fastlandsforbindelse tas i bruk mot slutten av 2007.

Mangler millioner

– Dette betyr at Naimak vil bringe inn saken for Samferdselsdepartementet til endelig avgjørelse, sier en skuffet May Valle, Venstre, medlem av samferdselskomiteen. Hun beklager at flertallet i komiteen ikke vil gå inn for fire års prøvedrift, slik Sp, Kr. F. og Venstre foreslo. SV og Fremskrittspartiet i komiteen er imot prøvedrift.

Ifølge regionveisjef Torbjørn Naimak mangler det 17 millioner kroner for å kunne beholde sambandet Skutvik-Svolvær, forutsatt at Melbu-Fiskebøl opprettholdes og at frekvensen på sambandene Lødingen-Bognes og Bodø-Moskenes styrkes når Lofast står ferdig.

Prøvedrift

– Er det nødvendig å styrke Bodø-Moskenes dersom forbindelsen Skutvik-Svolvær beholdes?

– Selv om vi unnlater å øke frekvensen mellom Bodø og Moskenes vil det fortsatt mange penger for å kunne beholde forbindelsen Svolvær-Skutvik. Dersom vi skal komme i mål økonomisk er det Svolvær-Skutvik det er mulig å gjøre noe med, hevder Naimak.

Saken skal opp til formell sluttbehandling i fylkestinget torsdag, men det er allerede nå klart at flertallet vil gå inn for to års prøvedrift, slik fylkesrådet har anbefalt.

Artikkeltags