Den borgerlige politiske ledelsen i Bodø har økt utgiftene til politikk med 2,2 millioner året. Full godtgjøring til en politiker er 736.190 kroner.

Bodø skal snu hver stein for å spare over 100 millioner kroner. I tillegg saumfares helse- og omsorgssektoren, som igjen går mot blodrøde tall.

Avisa Nordland har påvist at Bodø kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner på utgifter til sosialtjenester, institusjonsplasser og kommunehelsetjeneste. Vi har også sammenlignet Bodøs utgifter til politikk og administrasjon (se egen graf på neste side).

1000-lapp dyrere

Mens Bodø bruker 4.194 kroner per innbygger, bruker Tønsberg 2.583 kroner. Larvik bruker mindre enn Tønsberg, mens Tromsø bruker nesten 1000 kroner mindre enn Bodø. I tallet ligger utgifter til administrasjon, administrasjonsbygg og politisk styring.

– Bodø kommune erkjenner at man ligger høyt i forhold til ressursbruk på administrasjon og styring med sammenlignbare kommuner. Dette har kommunen forpliktet seg til å gjøre noe med og målet for kommende økonomiplanperiode er å komme ned på minst gjennomsnittet i Bodøs relevante sammenligningsgruppe, sier rådmann, Rolf Kåre Jensen.

Økte godtgjøringen

I desember 2011 gjorde bystyret vedtak om å fjerne 20 administrative stillinger. I september i fjor vedtok det borgerlige flertallet et nytt reglement for godtgjøring for politisk arbeid.

– Endringene av godtgjøringsreglementet som ble foretatt for gjeldende periode, hadde en helårsvirkning anslått til 2,2 millioner kroner, skriver kommunaldirektør for økonomi og finansavdelingen, Stephan Skjelvan, i en e-post til AN.

Frikjøp

Godtgjøring til politisk arbeid er 80 prosent av ordførerens lønn. Det utgjør 736.190 kroner i året. Ifølge en oversikt Bodø kommune har utarbeidet for AN er det kun Høyres gruppeleder i bystyret, Grethe M. Fjærvoll, som får 100 prosent godtgjøring som politiker.

Det borgerlige flertallet bestemte også at lederne for de to bystyrekomiteene skulle dele på en politikerstilling med 50 prosent hver. Dette gjelder Knut Hernes (Frp), leder for komité for plan, næring og miljø og Else-Marie Torp (KrF), leder for komité for levekår.

Ifølge oversikten AN har fått får de to 368.095 kroner hver som komitéledere. I tillegg får de to møtegodtgjøring. Ifølge gjeldende reglement er det politikere som får en politikergodtgjøring inntil 60 prosent som kan kreve møtegodtgjøring.

Reaksjoner

– Det er påtakelig og usmakelig at politikere bevilger seg selv mer penger, mens vi må spare millioner, sier Ann-Kristin Moldjord, leder for Fagforbundet i Bodø kommune.

AN har også bedt politikerne kommentere tallene. Få vil gi konkrete svar.

– Dette blir en del av det vi må se på, sier ordfører, Ole Hjartøy.

– Godtgjørelsen til politikere er høy, og har økt betydelig i inneværende periode. Dette er ingen god signaleffekt, sier Ellen Belsom (Uavhengig).

Rødt, SV og Ap stemte mot økningen av godtgjøring for politisk arbeid.

– Vi håper at det borgerlige flertallet nå tar til vett, og går tilbake på den økningen de vedtok så sent som i september i fjor, sier Aps, Trud Berg.

Overfor Avisa Nordland varsler rådmannen at han vil foreslå endringer .

– I rådmannens forslag for 2014–2017 vil ytterligere tiltak i størrelsesorden 10 millioner bli foreslått, også tilknyttet politisk styring, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

7,1 millioner totalt

Totalt 7,1 millioner er lønnen til Bodøs politikere. I tillegg kommer møtegodtgjørelser.

Avisa Nordland har bedt administrasjonen i Bodø kommune om en oversikt over hva politikerne faktisk får utbetalt i kroner og øre i politisk godtgjøring.

Full politikergodtgjøring er 80 prosent av ordførerens lønn. Avisa Nordland tar her med politikere som er godtgjort med 50 prosent og mer:

Ordfører Ole H. Hjartøy (H) får 920.237 i årslønn.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) får en godtgjøring på 60 prosent, som utgjør 441.714 kroner.

Oversikten fra kommunen inkluderer også politisk rådgiver, Daniel Bjarmann? Simonsen. Han får 644.166 kroner i årslønn.

Høyres Grethe M. Fjærvoll får full godgjøring som gruppeleder. Ifølge oversikten får hun utbetalt 736.190 kroner.

Ingrid Lien (Sp) er leder for organisasjonsutvalget. Hun er godtgjort 50 prosent av politikerlønnen, og får 368.095 kroner.

Ida Pinnerød (Ap) fikk 75 prosent godtgjøring fram til 1. november og fikk 552.142 kroner.

Partikollega Arild Nohr er 50 prosent godgjort, noe som utgjør 368.095 kroner.

Totalt utbetales 7,1 millioner kroner til politikernes godtgjøring. Inkluderes pensjon og trygdeytelser er Bodø kommunes årlige kostnad 9,6 millioner kroner. I tillegg mottar de fleste politikerne møtegodtgjøring.

Totalsummen til politisk styring i Bodø er 14,5 millioner. Her inngår blant annet politisk frikjøp, lønn til ordfører, politisk rådgiver og varaordfører, samt møtegodtgjøring og rundt to millioner kroner som er Bodøs andel til Salten regionråd.

Møtegodtgjøringen for møter i bystyret, formannskapet og komitémøter er 1.196 kroner per møte. Dette gjelder også for møter i organisasjonsutvalget, klagenemnda og kontrollutvalget.