Stipend, sommerjobb, pc og mulighet for fast jobb. Det er noen av lokkemidlene næringslivet i Bodø tilbyr til de som søker og kommer inn på Bodøs nyeste studietilbud, som Høgskolen i Narvik står bak.

- Det som etableres i lokalene til Universitetet i Nordland fra høsten er en unik mulighet både for studenter og det store it-miljøet i Bodø. Derfor gjør vi alt vi kan for at dataingeniørstudiet skal være mest mulig attraktivt, sier Bengt Olsen, økonomidirektør i DIPS, Bodøs største arbeidsplass innen it og data.

Mentorordning

Og det er ikke bare stipender og jobbmuligheter som tilbys til ferske studenter.

- Nei, vi kan også love en mentorordning som vil omfatte alle de 30 studentene som blir tatt opp i høst. Det betyr personlig oppfølging fra næringslivets side fra dag en, og for studentene en mulighet til å bli kjent med aktuelle arbeidsgivere, sier Olsen, og får full støtte fra han som har ledet prosjektet med forstudier til ingeniørutdanningen i Bodø, Knut Sæther.

- Det at det nå etableres et komplett studium på ingeniørnivå i Bodø er det største som har skjedd siden vi fikk universitet. Og med det opplegget som nå er etablert vil få, om noen ingeniørstudenter, få så solid oppfølging som i Bodø. Vi har plass til 30 studenter fra høsten, og vi vil ha de beste fra videregående skoler, gutter og jenter. De som kommer inn, og fullfører studiet, er så godt som garantert jobb. Bare i Bodø er det et skrikende behov for flere ingeniører, ikke minst innenfor it-bransjen, og dette studiet er direkte rettet inn mot denne bransjen. Når vi i tillegg har med oss 30 års erfaring fra ingeniørhøyskolen i Narvik, så kan det ikke bli bedre, sier en entusiastisk Sæther, som gleder seg stort til å ta fatt til høsten med ferske studenter.

Faglig relevant

På toppen av det vil DIPS, og sannsynligvis også flere av de lokale IT-bedriftene tilby stipendordninger til de beste studentene. Det innebærer at de vil få betalt for å studere, få mulighet til sommerjobb eller relevant bijobb ved siden av studiene, og ikke minst garantert jobb etter avsluttet studium.

Studentene ved IT-studiet i Bodø kan velge fritt fra samtlige IT-spesialiseringer ved Høgskolen i Narvik, men utdanningen i Bodø vil med viktige bidrag fra lokal IT-industri ha hovedfokus på e-helse.

Professor Arne Lakså ved Høgskolen i Narvik framhever bidragene fra lokal IT-industri som en styrke ved etableringen i Bodø.

- I Bodø fins det et stort IT-miljø som har sagt seg villig til å bidra i undervisningen, både med gjesteforelesninger og som fagansvarlige. Dette vil gjøre undervisningen svært faglig relevant og godt tilpasset næringslivets behov, sier Lakså.

Paradoks

Siden 2007 har det vært et tilbud om forkurs i Bodø, et tilbud som nærmest har levd fra hånd til munn økonomisk. Nå står dette tilbudet igjen i fare for å bli lagt ned.

- Og det er jo virkelig et paradoks. Forkursene er for studenter som virkelig er dedikert til å gå videre med ingeniørutdanning, men på grunn av pengemangel kan det altså forsvinne samtidig som det blir etablert et fullverdig tre-årig studium. Og vi vurderer å utvide dette til et femårs-løp dersom alt går som vi håper, sier Arne Lakså .

Kort tid

Innen 15. april må elever i videregående skoler ha bestemt seg for hva de skal satse på til høsten. Derfor kommer både næringslivet, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik til satse hardt på å få informert bredt om det nye tilbudet i Narvik.

- Det er utrolig viktig å nå de som nå står i startgropen til en utdanning, og vi må få tak i de som kan tenke seg å satse på ingeniørstudiet og da helst i Bodø. Vi har et stort it-miljø i byen, og trenger hele tiden nye, dedikerte ingeniører. Derfor står næringslivet samlet i støtten til denne utdanningen, sier Tom Steffensen, prosjektleder i ITForum Bodø.