For fem år siden kollapset fire balkonger under en brann i en boligblokk i Drammen. Bare tilfeldighetene gjorde at ingen liv gikk tapt.

Dette borettslaget har nå utbedret sine balkonger, men det finnes tusenvis av liknende balkonger over hele landet, og her har det ikke skjedd noen ting.

Fare for liv

Mange borettslag er ikke en gang klar over problemet, og prosjektleder Riku Aho i Firesafe mener dette kan utsette beboernes liv for fare.

– Dårlige brannsikrede balkonger er rett og slett livsfarlige, og forholdene i Drammen er dessverre ikke unike, sier Aho.

Det var trolig et stearinlys på en av balkongene som startet brannen i Drammen og førte til at fire balkonger kollapset og raste ned.

Balkongene ble holdt oppe av hengende stag i aluminium, som tåler lite varme. Det var en konstruksjonssvakhet som kunne fått alvorlige konsekvenser.

– Dersom du har en balkong med bærende elementer i aluminium, er det stor risiko dersom det blir for varmt. Lette balkonger som bare holdes oppe av aluminiumsstag, bør høyst sannsynlig brannsikres så fort som mulig, sier Aho.

Han legger til at alle som er engstelige, bør be borettslaget kontakte et brannsikringsfirma som enkelt kan vurdere om balkongen er forsvarlig sikret.

Veldig vanlige balkonger

Aho forteller at balkonger av typen som kollapset, er svært vanlige, og det finnes mange av dem i Norge.

Bare i Drammensområdet er det fortsatt 3-400 balkonger av denne typen.

– Oftest er det balkonger bygget på midten av 90-tallet, gjerne gamle balkonger som er blitt utvidet for å gi mer plass. Problemet er at mange borettslag ikke er klar over hvor farlig denne løsningen kan være.

Tredelt løsning

I etterkant av brannen i Drammen, krevde det lokale brannvesenet sikring av balkongene i blokka. Borettslaget kontaktet et rådgivende ingeniørfirma som igjen tok kontakt med Firesafe. Sammen utviklet de en enkel løsning for å sikre balkongkonstruksjonen, slik at beboerne ikke lengre trenger være engstelige når de fyrer opp grillen.

Løsningen består av tre deler:

1) Beskyttelse av balkongenes undersider med brannsikre plater.

2) Montering av brannsikringslister bak fasadeplatene ved siden av balkongene, slik at brannsmitte blir umulig.

3) Skifting av materiale i bærestagene; fra aluminium til stål.

– Dette er en løsning som bare koster en tredel av det en ny balkong ville koste. Tiltakene er raske å utføre, men sikrer likevel at det er trygt å bruke balkongen, sier Aho.

I tillegg til den åpenbare faren en kollaps av flere balkonger medfører, gir også brannsikring av balkongen en annen klar fordel:

Balkongene er som oftest alternative rømningsveier i boligblokker.

Om det bryter ut brann i blokka skal beboere kunne evakueres via balkongene og hentes av stigebil. Med balkonger av den gamle aluminiumstypen er det umulig. (ANB)