- Hun kan ikke kommunisere selv, men hun sitter mye på rommet. Vi merker at det er noe som ikke stemmer, forteller pappa Rune Bauge. De siste fem årene har hun bodd i en barnebolig ved Nansenveien omsorgssenter, skriver Nordlys.

I følge foreldrene ble hun en periode stuet bort på et døve-og blindehjem for voksne, mens hennes egen leilighet sto tom i barneboligen. Foreldrene måtte gå ut i media for å få henne flyttet tilbake. En annen gang kom foreldrene på uventet besøk til Linda.

- Da passet det visst veldig dårlig. Han som var vakt hadde blitt invitert på boknafiskfestival, og hadde tenkt å ta med seg Linda. Hun tåler jo ikke sånt, forteller moren Ingunn Nilsen.

En annen gang igjen hadde en pleier og Linda vært i Telegrafbukta. Linda stakk av, og det ble satt i gang storstilt leteaksjon etter den da 11 år gamle jenta.

- Vi fikk ikke høre om det før dagen etter. Ingen varslet oss. Men media var fullt informert, forteller Nilsen.

58 forskjellige personer

Det hele toppet seg da en bekymringsmelding til barnevernet ble sendt som kopi til familien.

- En ansatt sluttet ved Nansenveien. Hun orket ikke å se på hvordan Linda ble behandlet. Da vi fikk brevet, så vi at det hadde vært 58 personer rundt henne bare det siste året, forteller han oppgitt.

- Det var da vi fikk bekreftet hvor ille det sto til. Det sto i brevet at hun stort sett bare satt på rommet, forteller Nilsen.

- Et barn i en situasjon som Linda skal ha ro rundt seg, og det er viktig for hennes livssituasjon å ha få personer å forholde seg til, forteller leder for Autismeforeningen avd. Troms, Marit Chruickshank.

- Generelt vil en person med autisme ha det best hvis dagene er forutsigbare og med stabilitet. Personer med autisme har behov for dagsplaner, og får en bedre hverdag om de vet hva som skjer til en hver tid i løpet av dagen, forteller Chruickshank.

- Forutsigbarhet er et viktig stikkord for denne gruppen. Det er derfor dagsplaner er nyttig hjelpemiddel for mange, sier hun.

Skader seg og andre

14-årigen utagerer mye, og viser tydelig at hun ikke har det bra.

- Hun har lenge gått med bandasjer på hendene, fordi hun biter seg selv til blods. Men jeg vet også at hun har skadet andre personale på Nansenveien. Og da er det ikke snakk om blåmerker, det er snakk om brudd, forteller moren.

- Hun skader seg selv, og vi vet at hun har gått til angrep på uforberedt personal. Hun er sterkere enn andre på sin alder, og det er ikke ufaglærte klar over. Vi setter som krav til kommunen at de får inn kompetent personell, sier pappa Bauge.

De siste årene har det for det meste vært mye utskiftning av personell på omsorgssenteret, og flere mangler relevant kompetanse, forteller foreldrene.

- Vi ønsker oss sosionomer, miljøterapeuter, vernepleiere eller andre med erfaring med personer som Linda. Slik kompetanse har de i andre barneboliger sørpå. Det skal ikke være umulig å få tak i rett personell for vår datter. Vi har kontaktet kommunen, men de mener det ikke er å oppdrive. De har ikke prøvd nok, mener Bauge.

Lite informasjon

Bauge er fortvilet over det han mener er uholdbart for både Linda og familien.

- Vi får aldri vite om endringer som skjer, og vi vet ikke hvem vi skal forholde oss til. Dette har bare eskalert. Vi må selv spørre og greve når det gjelder ting rundt Linda, sier Bauge.

- Vi vet ikke engang hvem primærkontakten hennes er. Det har vært så mye bytting rundt henne det siste året, at Linda ikke vet hvem hun skal forholde seg til. Når hun begynner å knytte kontakt med noen, så forsvinner de. Hun får ikke den stabile hverdagen hun trenger, legger Nilsen til.

De fortvilte foreldrene forsøker nå å rette fokus på hvordan deres datter blir behandlet av kommunens omsorgssenter.

- Vi synes dette er veldig frustrerende. Vi får ikke en gang datteren vår på hjemmebesøk, selv om vi har mast om dette i lang tid. Vi føler at vi bare stanger hodet i veggen. Vi opplever at ingenting fungerer, sier moren oppgitt.

Ansetter nye fagfolk

John Pedersen, enhetsleder for omsorgstjenesten på Sørøya, forteller at de har tatt grep for å få et bedre støtteapparat rundt Linda.

- Vi har ansatt tre nye personer med fagkompetanse som skal hjelpe Linda i hverdagen. Vi har også opprettet et fagteam som skal veilede disse, forteller Pedersen.

Han forteller at det ikke stemmer at så mange som 58 personer har jobbet med Linda det siste året.

- Nei, det stemmer ikke. Det har vært 25-26 personer, fordelt på henne og en annen utviklingshemmet person som hun bor med.

Denne gutten skal flytte ut til uka, etter to års venting. Omsorgssenteret fikk senest i fjor pålegg fra Helsetilsynet om at Linda ikke skal bo sammen med en annen krevende person.

- Vi har plagdes med å finne leilighet til han i to år, men nå skal de flyttes fra hverandre. Da får Linda leiligheten alene igjen, sier Pedersen.

Pedersen avkrefter at foreldrene er forbigått.

- Det gjøres en betydelig innsats for å gå Linda god tjeneste, og det er ønskelig å ha en god kontakt med foreldrene. Men jeg vil ikke kommentere ytterligere kontakten mellom foreldrene og Nansenveien, sier han.