– Lekser øker forskjellene

- Ikke minst for elever som må ta buss til og fra skolen, blir leksene på ettermiddagen et pes, mener Rose-Mari Moen, mor på Laskestad skole. Her sammen med lærer Kjell Fredriksen, elevrådsleder Tora Reinholdtsen og Lea Andersen ipå tredje trinn.

- Ikke minst for elever som må ta buss til og fra skolen, blir leksene på ettermiddagen et pes, mener Rose-Mari Moen, mor på Laskestad skole. Her sammen med lærer Kjell Fredriksen, elevrådsleder Tora Reinholdtsen og Lea Andersen ipå tredje trinn. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Gjør mer på skolen og kutt leksene. Lekser forsterker forskjeller mellom elevene og skaper konflikter hjemme, sier foreldre i Steigen. De vil ha leksefri skole.

DEL

Norske elever skårer under middels i fag etter fag, viser internasjonale undersøkelser. Men løsningen er ikke å pøse på med lekser, mener Rose-Mari Moen, som er mor ved Laskestad skole. Sammen med andre femteklasseforeldre på skolen ønsker hun å fjerne leksene. Mandag skal saken diskuteres på et foreldremøte på skolen.

– Elever som strever med skolearbeidet, må jobbe enda mer hjemme. Og får kanskje mindre hjelp hjemme enn de flinke elevene, sier Rose-Mari Moen.

– Leksene skriver seg fra den gang vi hadde omgangsskole. Det forundrer meg at foreldre og unger godtar at vi holder på med dette ennå.

Konflikter.

Moen har selv fem barn og i tillegg fosterbarn, og vet både av egen og andres erfaring at lekser ofte blir et pes på ettermiddagen når unger er kommet med skolebussen, foreldrene kommer slitne fra jobb, middagen er unnagjort og fritidsaktivitetene står for tur.

– Sånt blir det konflikter av. Og hvorfor skal ikke barna få være ferdig med jobben når de kommer hjem, i likhet med oss voksne?

Høgskolelektor Karl-Fredrik Isaksen på avdeling for lærerutdanning og kulturfag på Høgskolen i Bodø skal holde foredrag om leksefri skole på møtet mandag.

– Hjemmeleksen skaper flere tapere enn vinnere, mener han.

Forsøpling.

– Hjemmet blir ikke noe fristed, men skolens forlengede arm. Foreldrene har ulike forutsetninger for å hjelpe.

– Her kommer det ikke bare an på foreldrenes faglige dyktighet, men også deres omsorgsevne, påpeker Isaksen.

Han mener at verdifull barnetid går med til å utkjempe leksekamper ved kjøkkenbordet.

– Det gir unødvendig forsøpling av samværet i familien.

– Hva er alternativet?

– Tøffere arbeid på skolen. Jeg tror at hvis man lager en leksefri skole, må man utvide skoledagen, men også jobbe mer effektivt, med tydelige mål og tydelig ledelse, sier Isaksen.

– Skal ikke foreldre få hjelpe barna sine til å bli flinkere, Rose-Mari Moen?

– Jo, selvsagt. Leksefri skole betyr ikke at elevene ikke kan øve på gangetabellen og ha lesetrening hjemme, men at hjemmet ikke skal ta unna for arbeidet som pedagogene har ansvaret for. En god norsk skole handler om å få mer ut av det som skjer på skolen, sier Moen.

Artikkeltags