I et leserinnlegg i AN 22.04 bruker Bodøs varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) igjen tida si på å legge skylda på andre for at han har utfordringer i jobben med å lede Bodø kommune.

Les også: "Det ble umulig for oss å stoppe utbyggingen av Stormen"

Varaordføreren erfarer at han har måttet kutte tjenester som han ikke vil kutte, for å holde orden på økonomien.

Det er ei velkjent utfordring ved det å ha makt og ansvar.

Det som er mer overraskende er likevel at varaordføreren, som har sittet i Bodø bystyre i snart 11 år, ikke var kjent med de utfordringene kommunen (som de fleste andre kommuner i landet) har hatt knyttet til veksten i tjenestetilbudet innenfor særlig helse og omsorg.

Karlsen har hatt tilgang til akkurat de samme opplysningene som alle andre folkevalgte i Bodø.

Han har sågar i alle år før han ble varaordfører foreslått en pengebruk som har vært langt høyere enn det som har blitt vedtatt.

Bodø er en by i sterk vekst. Varaordføreren har derfor helt rett i at «kommunen har est ut i alle retninger».

Mange er også glade for det, fordi vekst ofte handler om at vi har det bra, at vi er optimistiske og har tro på byen vår også for framtida.

Men varaordføreren tar direkte feil når han sier at det ikke har vært tatt hensyn til at denne veksten skulle være bærekraftig over år.

Det er mange som er veldig godt kjent med at man har tatt vanskelige kutt i Bodø også tidligere. Det vet også Karlsen. Å måtte prioritere tøft bør ikke være noe nytt for dem som sitter med makta nå.

Framtidas kommuner og framtidas velferd vil få nye og andre utfordringer enn vi har hatt tidligere. Da må vi også finne andre former for den enn for gårsdagens velferd. Da må vi bruke tida på politisk ledelse og styring, og ikke på bakoverskuende skylde-på-andre-prat. Men da må vi se framover, og ikke tilbake.

I Arbeiderpartiet har vi ikke brukt Bodø kommune, slik varaordføreren ved flere anledninger forsøker å framstille det, som en lekebinge.

Jeg er sikker på at heller ikke SV, KrF eller Senterpartiet har opplevd det slik.

Tvert imot har vi arbeidet hardt for den politikken vi tror på. Vi har gitt et godt tilbud til barn og unge i barnehage, skole, fritid, idrett og kultur; til voksne med å legge til rette for sysselsetting og vekst; til eldre med å lage et godt sykehjemstilbud og god pleie og omsorg i hjemmetjenesten. Og vi har bygd et nytt folkebibliotek og kulturhus som vil bety mye for framtidige generasjoners bodøværinger.

Det er stor politisk enighet, også med Høyre, om at tida var inne for at også Bodø fikk et ordentlig kulturhus og folkebibliotek.

På samme måte som det har vært bred politisk enighet om alle de store løftene for byen. Det er vi glade for, og det er viktig med godt klima og samarbeid mellom partiene når vi skal bygge Bodø for framtida. Vi syns vi har gjort mye bra, men fortsatt er mye å gjøre. Bodø er i vekst, og vi kan ikke sette håndbrekket på.

Derfor vil vi bygge nye skoler, vi vil åpne sykehjemsplasser som står tomme og vi vil fortsette satsingen på gode idretts- og friluftsanlegg for alle. Vi vil jobbe for at Bodø kommune skal være en raus kommune der folk opplever at de blir godt tatt vare på og kan leve gode liv.Jeg syns at byen fortjener at de som sitter med ansvaret og har makta retter blikket framover og finner løsninger for framtida.

Politikk er å ville, og folk velger politikere fordi de vil gjøre noe med byen.

Jeg ønsker meg en politisk ledelse med ambisjoner for byen. En ledelse som bryter nytt land og står på for at Bodø skal være verdens beste by å bo i for alle.

Og apropos det: Hvis det er så vanskelig å styre den flotte supertankeren Bodø er, så tar vi gjerne mer enn gjerne over roret i 2015.

Da lover vi å ha blikket rettet framover i styringa, supertankere kommer raskere fram til målet da.