Gå til sidens hovedinnhold

Legger ned traumetilbudet

Artikkelen er over 7 år gammel

Hverken pasienter, brukere eller fylkestinget ble hørt av styret i Nordlandssykehuset.

Styret i Nordlandssykehuset har akkurat vedtatt å legge ned traumetilbudet.

Styret har altså ikke lyttet til de mange pasientene og brukerne som har protestert mot nedleggelse.

Les også: Eirill (20) har ventet i flere måneder på hjelp. Da hun fikk plass, la sykehuset ned behandlingstilbudet

Heller ikke fylkestinget ble hørt i saken. De anmodet styret om å vente med nedleggelse.

Les også: Ber Nordlandssykehuset avvente nedleggelse av traumeavdeling

Nordlandssykehuset skriver dette i en pressemelding torsdag ettermiddag:

Styret i Nordlandssykehuset har vedtatt at planarbeidet for avvikling av enhet for traumelidelser skal gjennomføres. Omleggingen av pasientbehandlingen i psykiatrien skal skje i tråd med nasjonale føringer.

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret slutter seg til direktørens vurderinger og ber om at planarbeidet for avvikling av enhet for traumelidelser gjennomføres i tråd med den i saken, skisserte prosess.

2. Styret ber om at administrerende direktør konsulterer RHF før endelig effektuering slik at det er entydig avklart at sørge-for-ansvaret er ivaretatt i Nordland ved omstillingen av vedtaket.

3. Overtallige ansatte ivaretas i henhold til Hovedavtalen, i prosess med de foretakstillitsvalgte.

an.no kommer tilbake med mer

Kommentarer til denne saken