Tollpost Globe vurderer å legge ned all godstrafikk med båt fra Bodø fra 1.oktober. Det melder NRK Nordland.

Godsselskapet skal ikke lenger ha råd til å frakte gods med skipet. Resultatet kan bli 6.000 flere vogntog på veiene.

Det er lasteskipet "Tege" som er brukt i denne frakten.

– Utfordringen er at båten er gammel, og må rustes opp for veldig mye penger. Kundene våre vil nå ha frakt med både semitrailere og containere. Slike båter er for dyre for Tollpost alene, sier regiondirektør Nord i Tollpost Globe AS, Jon Kenneth Selven, til NRK Nordland.

Alternativet til å frakte med skip er å kjøre godset med tog til Fauske og Narvik og videre derfra med bil. Og det er snakk om mange vogntog.

– Våre beregninger viser at det vil bli omtrent 6000 flere vogntog per år, sier Selven.

Lasteskipet «Tege» spiller en nøkkelrolle i godstrafikken inn og ut av Nord-Norge.

Tre ganger i uka tar den turen langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark med varer sørfra.

I fjor sommer uttalte havnedirektøren i Bodø til NRK Nordland at han var bekymret for fremtiden til lasteskipet.

- Ingen «Tege», ingen Nordlandsbanen, sa Ingvar M Mathisen.

– Dette skipet tar 50 prosent av alt godset som går nordover. Forsvinner dette, må togtilbudet reduseres kraftig, sa havnedirektøren