Gå til sidens hovedinnhold

Legen skrev feil tall. Det kostet Jan Remi forsikringen.

Artikkelen er over 9 år gammel

- Det er vel ingen som har et tv-bord som veier 50 kilo?

Legetabben denne gangen har ingenting med feilbehandling å gjøre. Legen skrev rett og slett feil tall.

Tv-bord

Jan Remi Sjonsti har en yrkesskade fra 2010. Da han i mars hjalp en kamerat å løfte et tv-bord fikk han sterke smerter og måtte på sykehuset.

I epikrisen fra mars står det at han fikk forverrede smerter etter å ha båret et tv-bord på 50 kilo.

– Er det noen som i det hele tatt har et tv-bord som veier så mye som 50 kilo? spør Sjonsti.

Feilinformert

Nå mener han Nordlandssykehuset har feilinformert forsikringsselskapet Tryg.

– Yrkesskadesaken min er nå avsluttet på bakgrunn av opplysninger som er direkte feilaktige, sier Sjonsti. Han viser til at det i avslaget fra Tryg er referert til hans egen epikrise fra Nordlandssykehuset hvor det står at han fikk forverrede smerter etter å ha båret et tv-bord på 50 kilo.

Hjalp kamerat

Epikrisen er fra 8. mars i år. Denne dagen trosset Jan Remi plagene sine og hjalp en kamerat som skulle flytte fra Halsa til Sandnessjøen

Etterpå fikk han så sterke smerter i skuldra og armen at han måtte på legevakta på Ørnes. Her ble han sendt videre med drosje til Nordlandssykehuset.

– Legen på sykehuset må ha misforstått. Jeg kan ha sagt at jeg var med og bar et tv-bord som veide rundt 5 kilo, men aldeles ikke 50 kilo, sier Sjonsti.

Arbeidsulykke

Jan Remi Sjonsti har hatt sterke smerter i venstre skulder og arm etter ei ulykke om bord i tråleren «Vesttind» på Tromsøflaket i januar 2010.

Han ble her slengt flere meter opp i luften av en trålpose som strammet seg. Han landet på skulder og nakke og pådro seg de skadene han fremdeles sliter med.

Etter to måneder var han tilbake i jobb, bare for å svime av på grunn av smerter han forsøkte å trosse.

– Jeg har tatt sterke smertestillende medisiner og knapt hatt ei god natt på grunn av smertene siden 2010, sier Sjonsti.

Avsluttet saken

Forsikringsselskapet Tryg har innrømmet ham midlertidig yrkesskadeerstatning mens han har vært til en rekke undersøkelser for å få avdekket årsaken til smertene.

11. september i år konkluderer Tryg, med henvisning til epikrisen fra Nordlandssykehuset, slik i et brev til Sjonstis advokat:

«Vi finner det noe underlig at din klient, med sin skulderskade, er med på flytting og bærer et tungt bord med strake armer».

– Dette er merkelig! Jeg klarer knapt å løfte ei brusflaske på 1,5 liter med strak arm, sier Sjonsti.

Englevinge

Samme dag som Tryg avsluttet forsikringssaken fikk Jan Remi diagnosen «Scapula wings» ved Rikshospitalet.

Etter anbefaling fra Rikshospitalet skal han nå til videre utredning ved smerteklinikken i Bodø, og til adekvat behandling hos fysioterapeut.

Misforståelse

Nordlandssykehusets kKommunikasjonssjef, Randi Angelsen, kan ikke utelukke at Sjonsti har rett i at legen har misforstått.

– Det blir umulig for oss å si sikkert om Sjonsti har sagt dette eller om legen kan ha misforstått ham, sier Angelsen.

Hun bekrefter at de opplysningene Tryg har benyttet i sin argumentasjon da forsikringssaken ble avslutte er hentet fra Sjonstis epikrise.

– Opplysningene er basert på pasientens informasjon til legen og er notert i epikrisen, sier Angelsen.

Hun ønsker ikke å kommentere muligheten for at innholdet i epikrisen kan ha bidratt til at Sjonsti nå trolig må skyte en hvit pil etter de forsikringspengene han mener å ha krav på.