Gå til sidens hovedinnhold

Lege refset for uttalelser i media

Artikkelen er over 7 år gammel

– Her kreves det en form for lydighet som ikke hører hjemme i en moderne organisasjon, sier fastlege Mari Kristin Johansen.

Hun har fått refs av rådmannen for å ha uttalt seg i Avisa Nordland om mangel på sykehjemsplasser.

– Nå må vi få stoppet disse medieoppslagene, skriver rådmannen i en intern e-post.

Sykehjem

I fjor sommer og høst skrev Avisa Nordland flere saker om mangel på sykehjemsplasser i Bodø kommune.

21. august trykket avisa et leserinnlegg signert fastlege og avdelingslege på Rehabiliteringsavdelingen til Bodø kommune, Mari Kristin Johansen. Brevet var stilet som et åpent brev til leder for komité for levekår, Else Marie Torp (KrF).

– Det trengs flere sykehjemsplasser. Nå! Når kan Bodø kommune ta i bruk hele Sølvsuper helse- og velferdssenter, avsluttet Johansen leserbrevet med.

Noen dager senere, i et intervju med AN, sa Johansen at det er uforsvarlig mangel på sykehjemsplasser, og at de tvinges til å sende pasienter hjem som absolutt skulle hatt sykehjemsplass. Intervjuet sto på trykk i AN 30. august i fjor.

Les også: Ordføreren visste ikke om sykehjemskøen

Refset

Samme dag, klokken 08.25, sendte rådmann Rolf Kåre Jensen en e-post til Johansens nærmeste leder, helseleder Stian Wik Rasmussen.

– Min leder kom inn til meg klokken ni om morgenen, og fortalte om e-posten fra rådmannen. Jeg fikk bare beskjed om at rådmannen ikke likte at jeg uttalte meg, og at det måtte det bli slutt på. Jeg trodde først det var en spøk, sier Mari Kristin Johansen til Avisa Nordland.

AN har snakket med Stian Wik Rasmussen. Han bekrefter at han videreformidlet beskjeden fra rådmannen muntlig til Johansen.

– Men kommentarer må du få fra rådmannen, sier han.

– Stopp medieoppslagene.

I e-posten rådmannen sendte denne morgenen, står det følgende:

«Hei. Nå må vi få stoppet disse medieoppslagene, der våre ansatte går ut å henger ut egen virksomhet, ledere og politikere».

Rolf Kåre Jensen skriver videre:

«Konkret betyr dette at disse legene som nå står fram bør få fortalt at de bryter arbeidsreglementet med de konsekvenser dette har».

Uttalelsene til Johansen har ifølge e-posten fra rådmannen også gjort den politiske ledelsen opprørt.

«I den grad det er av interesse så henger nå politisk ledelse på meg, og uttrykker mildt sagt irritasjon over disse utspillene. Hvis det er behov for at jeg stiller i møte er jeg klar».

Provosert.

– Jeg syns det er i ferd med å utvikle seg en ukultur som preges av hersketeknikk, sier Mari Kristin Johansen til AN.

– Her kreves det en form for lydighet som ikke hører hjemme i en moderne organisasjon. Jeg ble skikkelig provosert, det går ikke an at rådmannen skriver noe slikt.

Hun poengterer at i henhold til Helsepersonellovens paragraf 17 har leger varslingsplikt om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

– Arbeidsmiljøloven omtaler arbeidstakers rett til varsling om kritikkverdige forhold i en virksomhet, og om varslers vern. Det er disse lovtekstene jeg har forholdt meg til.

– Jeg har ingen egeninteresser i disse sakene. Da leserinnlegget ble skrevet visste jeg at problemet med mangel på langtidsplasser i sykehjem var tatt opp tjenestevei, av flere virksomhetsledere, i ledermøter helt fra høsten 2012. Likevel skjer det ingenting. Mange opplever å ende i en blindvei ved forsøk på å gå tjenestevei. Det er dette jeg som fastlege og sykehjemslege har satt fokus på i avisa.

Innenfor grensen

Johansen har tatt denne saken videre til Den norske legeforening.

Les også: Legerefs i Rana

Advokat Frode Solberg, ved avdeling for jus og arbeidsliv i legeforeningen, mener at Johansens ytringer i Avisa Nordland er innenfor rammene av ytringsfriheten.

I en skriftlig gjennomgang av saken konkluderer han med følgende:

- Vi legger til grunn at Johansen har uttalt seg som privatperson. Legeforeningen legger til at det er viktig at leger i kraft av sin kompetanse deltar i samfunnsdebatten. Vi har vanskelig for å se at en domstol vil akseptere rådmannens restriksjoner med hensyn til hvem og hvordan ansatte skal uttale seg, slik denne saken så langt er opplyst, skriver Solberg.

Rådmannen er på ferie i Australia, og kan derfor ikke stille til intervju. Men han har skriftlig svart AN på fem konkrete spørsmål i saken der han refser fastlege Mari Kristin Johansen.

Ville klargjøre

– Hvorfor sendte du denne mailen til helseleder i Bodø kommune?

– Hensikten med mailen til helsesjefen var å klargjøre hvem som kunne snakke i media om det store økonomiprosjektet Framtida Vårres, skriver rådmannen.

– Det var i dette prosjektet bare rådmann og kommunaldirektør for økonomi og finans som hadde anledning til å uttale seg på vegne av Bodø kommune, skriver han.

– Får ikke ansatte i Bodø kommune uttale seg?

– Vi ville gjennomføre en intern arbeidsprosess der alle kunne komme til orde i en så stor og viktig sak for kommunen, og vi ville unngå å drive saksbehandling i media. At det kun var rådmann og økonomidirektør som var bemyndiget å snakke i media, ble alle medarbeidere varslet om gjennom intranettet og i trykte publikasjoner rettet mot ansatte i kommunen. Også legen som er ansatt i full stilling som kommunal lege.

Ifølge Jensen gjelder samme regler for alle ansatte i kommunen.

– Legen fikk dessuten også tilbud om et eget møte med rådmannen for å klargjøre sitt syn, men sa nei til tilbudet.

Uenig

– Legeforeningen mener at legen ikke har brutt ytringsfriheten, og at det er viktig at leger i kraft av sin kompetanse, deltar i samfunnsdebatten.

– Jeg er ikke enig i legeforeningens konklusjon, skriver rådmannen., og fortsetter:

– Det ville vært helt ødeleggende for et godt resultat om diskusjonen om sparetiltak skulle finne sted i avisspaltene. Ytringsfriheten er selvsagt godt ivaretatt i vårt arbeidsreglement som her er fulgt. Men ansatte må også innrette seg etter det samme reglement i spørsmål som regulerer hvem som uttaler seg på vegne av Bodø kommune. Ansatte kan og skal selvsagt delta i samfunnsdebatten, men i slike spesielle prosesser som Framtida Vårres, forutsettes det i det minste at kommunikasjonen skjer internt før den eventuelt kommer i media.

– Får denne saken konsekvenser for legen?

– Saken er tatt opp med legen gjennom helseleder, og der er kommunens regler for mediekommunikasjon klargjort. Utover det får dette ikke konsekvenser.

Politisk ledelse

– Du skriver også følgende i e-posten: «I den grad det er av interesse så henger nå politisk ledelse på meg, og uttrykker mildt sagt irritasjon over disse utspillene.» Hva mener du med dette?

– Det var flere enn rådmannen som reagerte på utspillene, også politikere. Meg bekjent har ordføreren eller andre politikere ikke grepet inn i denne saken. Det er mitt ansvar å drive personbehandling i Bodø kommune, og det er det jeg her har gjort, skriver rådmann, Rolf Kåre Jensen.

Irriterte flere

Ordfører Ole H. Hjartøy støtter rådmannens e-post.

Om denne konkrete saken, der lege Mari Kristin Johansen skrev leserbrev og ble intervjuet, sier han følgende:

– Flere bystyrepolitikere uttrykte irritasjon. Selv har jeg stilt spørsmål ved saken. Mer vil jeg ikke si, sier ordfører Ole H Hjartøy.

I rådmannens e-post går det altså fram at politisk ledelse uttrykte irritasjon over utspillet til fastlege, Mari Kristin Johansen.

Da AN snakket med Hjartøy 1.januar, ville han ikke si hva han personlig mener.

Han vil heller ikke si hvilke representanter i bystyret som utrykte irritasjon.

Uheldig

– Generelt kan jeg si at jeg mener det er uheldig dersom ansatte bruke media til å påvirke politiske beslutninger.

– Legen sier hun ikke har noen egeninteresser i denne saken?

– Om det er en kommunalt ansatt lege eller sivilingeniør, de skal forholde seg til kommunens kommunikasjonsstrategi. Nå snakker jeg på generelt grunnlag.

– Men er det riktig framstilt av rådmannen at politisk ledelse uttrykte “mildt sagt” irritasjon over legens utspill?

– Jeg har stilt meg spørsmål om saken, mer vil jeg ikke si.

– Er det slik at ansatte ikke får uttale seg i saker som omhandler kommunen?

– Det får de, men må følge kommunens kommunikasjonsstrategi, sier ordføreren.

Kommentarer til denne saken