44 ble anmeldt av Kystvakten i 2015

Skjærhalden  20110907.
Den største sivile katastrofeøvelsen i Norge noen gang gikk av stabelen utenfor Hvaler, ytterst i Oslofjorden. Redningsmannskaper fra flere nordiske land var representert. Totalt bidro rundt 3000 personer. Her et kystvaktskip.
Foto: Tore Meek / Scanpix

Skjærhalden 20110907. Den største sivile katastrofeøvelsen i Norge noen gang gikk av stabelen utenfor Hvaler, ytterst i Oslofjorden. Redningsmannskaper fra flere nordiske land var representert. Totalt bidro rundt 3000 personer. Her et kystvaktskip. Foto: Tore Meek / Scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kystvakten gjennomførte i fjor 1.500 inspeksjoner. Ved 44 tilfeller ble regelbrudd anmeldt eller fartøy oppbrakt til havn for bevissikring.

DEL

Kystvaktens hovedoppgave er å håndheve fiskeriregelverket. I fjor ble det lagt særlig innsats i å følge med på utkast og dumping. Fisk som drepes ned ute å bli registrert i kvoter, skaper ubalanse i ressursforvaltningen, heter det i Kystvaktens oppsummering av fjoråret.

I løpet av 2015 ble det gjennomført 1.500 inspeksjoner, hvor 293 forhold endte med advarsel. 44 tilfeller avdekket så alvorlige regelbrudd at det ble levert inn anmeldelse eller gjennomført bevissikring.

– Bildet er at antall inspeksjoner er relativt stabilt, men hver inspeksjon krever mer ressurser på grunn av forberedelser og etterarbeid, skriver Kystverket i sin oppsummering.

Innen midten av desember hadde Kystvaktsentralen mottatt 52.000 henvendelser. Skipene hadde deltatt i 125 søk- og redningsoperasjoner og foretatt 75 slep.

Kystvakten nådde ikke fullt ut sine mål for patruljedøgn i fjor. Det skyldes blant annet forlengede verkstedsopphold, mindre tekniske utfordringer og installering av utstyr. I tillegg har personell deltatt i Operasjon Triton i Middelhavet, og det har gitt noe personell- og kompetansemangel i hjemlige områder.

Artikkeltags