Kystriksveien gror igjen

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Utsikt rett i skogen møter bilister på store deler av Kyst-riksveien.

DEL

Nå ønsker foreningen Kystriksveien å samle alle gode krefter for å finne tiltak mot gjengroingen av kystveien mellom Steinkjer og Bodø.

- Mange steder der det tidligere var utsikt over et åpent og oversiktlig kystlandskap, og over vannspeilet i elver, sjøer, fjord og hav, blir det etter hvert utsikt kun inn i krattskogen.

- Dette reduserer attraktiviteten til Kystriksveien, og dermed den gode posisjonen området har som aktivt reisemål, mener Oddbjørn Riseth i Foreningen Kystriksveien.

Rydding

Foreningen merker seg at det arbeides aktivt med rydding av kratt og skog i enkelte kommuner.

- Men siden det er mange involverte, både grunneiere, vegvesen og kommunale myndigheter er det en utfordrende jobb å få koordinert innsatsen slik at det blir arbeidet med saken langs hele veien, sier Riseth.

- Det er særdeles mange grunneiere langs 660 kilometer vei, det er 26 kommuner, to fylkeskommuner, to fylkesmenn og to veidistrikt, så det er mange aktører som må engasjeres og samarbeide om vi skal få et godt resultat, understreker Riseth, som på vegne av foreningen har invitert til møter hvor man skal diskutere prosjektet.

Møter

Representanter fra kommunene Meløy, Gildeskål, Bodø samt NHO reiseliv, Statens vegvesen, fylkesmannen og Nordland fylkeskommune skal møtes på Heimsjyen Cafe på Inndyr den 30. august. Rødøy er invitert sammen med andre helgelandskommuner på et tilsvarende møte i Sandnessjøen dagen etter.

Utfordring

- En av hovedutfordringene med dette arbeidet er at veimyndighetene og grunneierne må være sentrale aktører for å løse utfordringen med gjengroing, mens det først og fremst er reiselivsbedriftene og handelsnæringa som tjener på at Kystriksveien er attraktiv.

- En må derfor finne varige ordninger som fører til at grunneierne ser seg tjent med å arbeide for å holde landskapet åpent, forklarer Riseth.

Artikkeltags