Yrkesfiskeren fra Senja har virkelig nese for gigantiske kveiter. Tre av dem har han fått på akkurat samme plass, skriver Nordlys.

Kveitesesong

Fra 1. april til og med 19. desember er det lov til å sette ut garn etter kveiter. Yrkesfiskeren Bjørn Jørgensen har fisket kveite i mange år, og siden 2007 har han fått 15 kveiter mellom 100 og 180 kilo. I år som alle år før, dro fiskeren til sin favorittplass utenfor Senja.

- Jeg satte ut fire lenker, hvor hver lenke består av 10 sammenknyttede garn, og fikk storkveita på 206 kilo, sier en stolt Jørgensen.

Dress med kveitepenger

Kveita han fikk i garnet, måtte tas opp med en vinsj, noe som tok 30 minutter. Ifølge den rutinerte kveitefiskeren er det ikke noe problem når han fisker med garn, men værre når han bruker line.

- En gang fikk jeg ei 200 kilos kveite på line, det var ikke så lett som med garn, sier Jørgensen.

Betaling for kveita er ganske bra, og er ifølge Senjaværingen, på noen tusenlapper.

- 206-kiloskveita ble sendt på auksjon til Danmark, og for pengene kjøpte jeg meg en dress, sier fornøyd Jørgensen.

70 av 800

Siden 2004 har fiskeren vært med på et prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet i Bergen. Prosjektet går ut på å sette ut merkede kveiter. Fiskeren har satt ut 800 kveiter fra Harstad i sør til Vardø i nord. Meningen er å kunne følge bevegelsesmønsteret til kveita, og lære mer om det. Jørgensen og forskerne kan også finne ut ganske eksakt alder på kveitene etter de har blitt fisket opp igjen. Jørgensen har funnet igjen mange av kveitene, men de fleste slipper han ut igjen.

- Jeg har fanget 70 av de 800 jeg satt ut, men de fleste slapp jeg ut igjen fordi de var så små, sier han.

På spørsmål om hvordan og hvor han finner alle kveitene, svarer han kontant:

- Det kan jeg nok ikke si, det er en hemmelighet.