Kuttene får dramatiske følger for Ingeborg

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

- Det kom som lyn fra klar himmel.

DEL

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte alt økonomisk og faglig samarbeid med 4H fra 2016.

- Det kom som lyn fra klar himmel, sier Ingeborg Tangeraas, daglig leder i 4H Nordland.

4H og en rekke andre frivillige organisasjoner i tilknytning til landbruket skal miste statlig støtte, foreslår regjeringen.

- Det sier noe om hvilke verdier det legges vekt på, sier Tangeraas.

Dramatiske konsekvenser

Fra 2015 kommer det en reduksjon på 400 000, fra dagens 7,1 millioner kroner i statlig støtte til 4H i hele landet. Fra 2016 skal altså all støtte bort.

- Det betyr at vi mister mesteparten av pengene vi driver for. Utover statlig støtte har vi kontingent og støtte fra landbrukssamvirket, sier Tangeraas.

To dager før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, fikk 4H beskjed om at også ordningen med kontorhold hos fylkesmannens landbruksavdeling opphører.

- Begge deler kan få dramatiske konsekvenser for både 4H Nordland og organisasjonen sett under ett, sier Ingeborg Tangeraas.

- Dette er veldig dumt for oss. Vi har et godt samarbeid med landbruksavdelingen og har hatt kontor hos dem i 60 år, sier fylkesleder i 4H Nordland, Benedicte Wærstad.

600 medlemmer og 600 gårder

I Nordland har 4H 600 enkeltmedlemmer. Organisasjonen har i tillegg seks gårder som gir barn og ungdommer erfaring med dyr og matproduksjon.

- Gjennom 4H får barn og unge en solid demokrati- og organisasjonsopplæring. Naturbruk, jord- og skogbruk er faglige hovedtema og aktivitetene bidrar til en positiv stedsutvikling der 4H-klubbene og 4H-gårdene er representert. Kuttene vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk, sier Ingeborg Tangeraas.

4H-gården i Bodø er en selvstendig stiftelse, med egen økonomi, og blir ikke direkte rammet av kuttforslagene fra regjeringen.

Artikkeltags