- Vårt utgangspunkt er at tingrettens dom er riktig, og derfor kommer vi til å be lagmannsretten om foregrepet tvangskraft. Dette betyr i klartekst at retten gjennomfører dommen om tilbakeføring av barnet til Anita Lundli, selv om den ikke er rettskraftig, sier advokat Anne Fladvad, som bistår Anita Lundli i kampen mot Bodø kommune og barnevernet.

Salten Tingretts dom er anket av Bodø kommune, og kommunens advokat Mona Nergård har også bedt om at det oppnevnes ny sakkyndig i saken. Dette mener Fladvad ikke er uventet.

- Uten å forhåndsprosedere kommer ikke dette som noe sjokk for oss. Dette er halmstrået Bodø kommune kan håpe på, men får de medhold vil det ta veldig lang tid før denne saken er endelig avgjort, sier Fladvad, som nå håper på to raske rettslige avgjørelser.

- For det første håper vi at lagmannsretten raskt vil behandle vårt krav om foregrepet tvangskraft, slik at Anita Lundli får tilbakeført barnet sitt snarest mulig. Men det er svært sjelden slike krav blir fremmet for retten, så det er umulig å spå utfallet av et slikt krav. I tillegg håper vi selvfølgelig at Bodø kommune ikke får medhold i kravet om ny sakkyndig, sier Fladvad.