Overlege Rastislav Kunda føler seg ærekrenket og uthengt av Avisa Nordland.

Legen som jobbet som gastrokirurg ved Nordlandssykehuset, krever en halv million kroner i oppreisning av avisa.

Avisa Nordland har avvist kravet. Mandag starter det juridiske oppgjøret i Salten tingrett.

Ingen kommentar

– Rastislav Kunda ønsker ikke å uttale seg om saken. Vi ønsker heller ikke å gi noen kommentar nå, like før rettssaken starter, sier Synne Bjørvik Staalen til AN.

Staalen er advokat i Den norske legeforening som støtter overlegen i saken mot AN.

– Vi fastholder at det ikke foreligger noe grunnlag for legens krav, sier advokat Halvor Manshaus som er avisens prosessfullmektig.

Offentlig interesse

– Saken gjelder spørsmål av offentlig interesse og tok opp en alvorlig systemsvikt ved Nordlandssykehuset. To leger hadde utført operasjoner i strid med klare retningslinjer og må tåle omtalen som fulgte, mener Manshaus.

Avisa Nordland skrev en rekke artikler om legenes virksomhet sommeren 2010, og at det på Nordlandssykehuset ble utført operasjoner sykehuset ikke hadde anledning til å utføre.

Alene

Også VG og Aftenposten omtalte virksomheten bredt. Men det er bare AN som er saksøkt.

Den presseetiske siden av saken ble brakt inn for Pressens Faglige Utvalg der AN ble frikjent. Nordlandssykehuset har verken erkjent erstatningsansvar eller utbetalt erstatning til Kunda.

Beklaget

Men sykehuset har beklaget sterkt overfor overlegen at de ikke korrigerte for at operasjoner på tvers av vedtatt funksjonsvurdering var et lederansvar og ikke den enkelte kirurgs.

Overfor Salten tingrett hevder Kunda og legeforeningen at artiklene i AN var egnet til å gi et uriktig inntrykk av at legene opererte pasienter uten medisinsk indikasjon og at friske organer ble fjernet uten grunn.

Saksøkeren mener avisa har publisert usanne medisinske opplysninger, utvist uaktsomhet og krenket Rastislav Kunda sin ære.

Erkjenner

Kunda og legeforeningen erkjenner at funksjonsfordelingen mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge var av stor interesse for allmennheten.

Men avisa har overtrådt ytringsfrihetens grenser ved å gå ut med navn og bilde på enkeltansatte i en sak som handler om systemansvar.Inngrep.

Idømmelse av oppreisning innebærer et inngrep i ytringsfriheten etter Grunnlovens paragraf 100 og EMK sin artikkel 10, mener Avisa Nordland og advokat Halvor Manshaus.

Avisa hadde tilstrekkelig faktisk grunnlag for å publisere artiklene. Artiklene var verken ærekrenkende eller rettsstridige, mener avisa.

Fire dager

Salten tingrett har satt av fire dager til saken mellom Rastislav Kunda og Avisa Nordland.

Det er tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard som er rettens leder. Kunda møter med legeforeningens advokat Synne Bjørvik Staalen som prosessfullmektig og advokat Frode Solberg som rettslig medhjelper.

Det er Avisa Nordland ved styrets leder som er saksøkt, men det er sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen som møter for avisa. Prosessfullmektig er advokat Halvor Manshaus fra Advokatfirmaet Schjødt AS, og advokatfullmektig Tone Solbakk som rettslig medhjelper. I alt ti leger er innstevnet som vitner i tillegg til fagdirektør Jan Norum i Helse Nord og informasjonssjef Randi Angelsen fra Nordlandssykehuset.

Dessuten møter journalistene Inger Anne Lillebø og Øyvind Johansen som vitner. Lillebø og Johnsen ble tildelt Helgeland og Salten journalistlags pris for arbeidet med legesaken.