- Når en avis mishandler en person på denne måten, så skal avisen dømmes for det. Nordlandsposten har framsatt forferdelig grove påstander om straffbare handlinger som Kåre Geir Lio ikke har begått, sier Per Danielsen til Avisa Nordland.

Overser.
Han avsluttet forhandlingene i Høyesterett i går med å legge ned påstand om at anken fra Nordlandsposten forkastes, og at avisen dømmes til å betale en oppreisning som fastsettes av Høyesterett.

- Motparten har i sitt innlegg kun argumentert med ytringsfriheten. Det de overser er retten til beskyttelse av sitt gode navn og rykte, samt retten til å bli betraktet som uskyldig inntil noe annet er bevist, sier Danielsen.

Optimister.
Kåre Geir Lio ble mistenkt for skattesnusk av styret i IK Junkeren, men saken ble henlagt av politiet. Han er ikke dømt for noe i sakens anledning.

- Har dere noen sjans til å vinne fram ettersom domstolen i Strasbourg i flere saker har gått mot avgjørelser i norsk Høyesterett og dømt i favør av media?

- Norsk presse har tydeligvis bare fått med seg de tre sakene der den norske stat har tapt i Strasbourg. Etter disse, er det seks saker mot Norge og norsk Høyesterett som er avvist som grunnløse anker. Alle de nyeste sakene støtter personvernet, og vi har derfor all grunn til å være optimister, sier Norges mest kjente injurieadvokat.

Til Strasbourg.
Det var i november 1997 at Nordlandsposten over flere dager omtalte økonomisk rot og skattejuks i IK Junkeren. Kåre Geir Lio ble mistenkt av styret i klubben for det avisen beskrev som «økonomisk snusk og triksing». Ord som «underslag» og «falske og fiktive bilag» ble også brukt.

Salten herredsrett mortifiserte samtlige 18 utsagn som saken dreier seg om, mens lagmannsretten mente at bare 11 av dem burde kjennes døde og maktesløse.
Nordlandsposten mener at avisens journalister har opptrådt aktsomt, og at utsagnene ligger innenfor ytringsfriheten.

Dom i saken er ventet i løpet av et par uker. Nordlandspostens tidligere redaktør, Iver Hammeren, har flere ganger slått fast at avisen tar saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dersom man ikke vinner en total seier i Høyesterett.