Det er Levekårsundersøkelsen for 2008 som avdekker den kraftige økningen i snusbruk blant unge.

Mens daglige røykere i alderen 16-24 år ble færre fra 2005 til 2008, er det ei klar økning i antall snusbrukere.

Veier opp for røyking

Rundt 30 prosent av unge gutter brukte snus i 2008 - mot 15 prosent i 2005. Blant jentene er økningen fra 4 til 14 prosent i samme periode.

Undersøkelsen viser at snusbruken blant unge er så stor at den mer enn veier opp for nedgangen i røyking. For alt i alt var det flere unge som brukte tobakk i 2008 enn tidligere år.

Også eldre snuser mer

I 2008 brukte nemlig 60 prosent av guttene i alderen 16-24 år tobakk. Blant jentene økte tobakkforbruket fra 42 til 46 prosent.

Også i aldersgruppen 25-44 år har snusbruken økt mye mer enn røykingen har avtatt. Også her brukte over 60 prosent tobakk i 2008, mot 50 prosent tre år tidligere. Blant kvinnene i denne aldersgruppen ble tobakksbruken redusert fra 50 til 34 prosent i 2008.

Snusingen er også økt for menn som er eldre enn 45 år fra 2005 til 2008.

Ufarlig?

Professor ved Institutt for kreftforskning og leder i Tobakksfritt, Tore Sanner, advarer mot å tro at snusing er ufarlig.

– Snusere har økt risiko for plutselig død av hjerte- og karsykdommer fordi snusen kan føre til trangere blodårer og mindre blodkar. I tillegg kan snus gi kreft i både munnhule, spiserør og bukspyttkjertelen, sier han.

Les også: Vil begrense tobakkssalget.