- Vi er uenig med retten, sier lederen for barnevernstjenesten Torill Muller.
I går fortalte Avisa Nordland Anitas dramatiske historie. Kommunen mener hun er psykisk utviklingshemmet og ikke i stand til å ta seg av sønnen sin. Barnet ble tatt fra mor på sykehuset.
En enstemmig dom i Salten tingrett fastslår at barnet skal tilbakeføres sine biologiske foreldre.

Vanskelig.
- Vi mener det er feil, sier Muller når kommuneadvokat Mona Negård nå har sendt anken.
- Hvorfor?
- Jeg synes det er vanskelig å drøfte enkeltsaker i media. Denne saken står fortsatt for domstolen og da blir det enda vanskeligere, sier Muller.
- Hva er barnevernets rettesnor?
- Barnets og foreldrenes interesser.
- Ut fra hvilket prinsipp?
- Det biologiske. At et barn skal være hos og vokse opp hos sine foreldre.
- Men ikke hos Anita Lundli og Sarvan Kumar?
- Jeg verken kan eller vil diskutere den konkrete saken, sier hun.

Tre adopsjoner.
- Det hevdes at barnevernets saksbehandlere har hatt to hatter på, en omsorgshatt og en adopsjonshatt for et par som var ute etter et barn?
- Jeg registrerer det, og det er feil! Det vil jeg understreke sterk, sier Muller.
- I løpet av mine 12 år i barnevernet har vi hatt tre adopsjonssaker. Ingen av dem har vært knyttet til små ban. I denne saken har vi lett etter og funnet et fosterhjem, sier hun.

Ondt.
- To ganger har Anita og Kumar forberedt seg på å bli foreldre. Skjønner du hva de føler nå?
- Ja. Det er ondt å miste sitt barn. Som barnevern skal vi fokusere på barnets beste, handle ut fra barnets perspektiv. Det er vanskelige saker vi holder på med.
De berører følelser i ekstrem grad.
Jeg har medfølelse for foreldrene, i denne saken som i alle andre saker. Men vi har Barnevernsloven å forholde oss til, sier Muller.
- Det virker umenneskelig, mange ganger?
- Det er vanskelige saker.

Alvorlig.
- Hva skal til for at det biologiske prinsippet skal fravikes, Muller?
- Alvorlige forhold. Veldig alvorlige forhold. For eksempel at behov som barn har, ikke blir ivaretatt, fysisk og psykisk.
- Men den sakkyndige i Salten tingrett ser ingen alvorlige problemer, verken med foreldrene eller at sønnen kan tilbakeføres til dem?
- Jeg kan ikke kommentere det ut over at vi ikke er enige i grunnlaget for dommen, sier Torill Muller.