Kjemper for å bevare tysk bunker

Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Thomas Lillevold og Torbjørn Romuld i Krigshistorisk Forening er bekymret for Statens vegvesens planer.

DEL

Statens vegvesen planlegger gang- og sykkelvei på Fv. 834. En tysk bunker fra andre verdenskrig ligger i veien.

- Det er viktig å bevare bunkeren. Det sier krigshistoriker Thomas Lillevoll? (33) og foreningsleder Torbjørn Romuld?(67) i Krigshistorisk Forening Bodø.

Kulturminne

8. september i fjor varslet Statens vegvesen om oppstart av reguleringsarbeid på fylkesvei 834 Løpsmark–Kløkstad. 2. mars i år la de ut reguleringsplanen for den planlagte gang- og sykkelveien til offentlig høring.

Det var da Lillevold og Romuld reagerte. De registrerte at en tysk bunker tilknyttet Bremnes fort ville bli berørt av stien. – Vi ønsker at de skal respektere den som et kulturminne. Lillevold forteller at bunkeren er bygd i betong i 1942-43, og er den eneste av sitt slag i Norge.

– Det er en Regelbau 515, og er veldig spesiell.

Unik

For å uttrykke sin mening har foreningen sendt brev til Statens vegvesen region nord, der de blant annet skriver følgende: «Bunkeren på Løp er unik i sitt slag og sannsynligvis den eneste av denne typen i Norge.»

– Krigshistorisk Forening Bodø har medlemmer som har lagt ned utallige timer med dugnad i denne bunkeren. Den er i god stand, og brukes til omvisninger, forteller Romuld. Han er svært bekymret for at det historiske byggverket skal bli fjernet.

– Hvis man tar bort alt og skal formidle historien, er det ingen ting å vise til, sier Romuld retorisk.

Problematisk

I merknadsheftet tilknyttet reguleringsplanen, skriver Statens vegvesen følgende: «Vi ser det som problematisk at man ønsker å tilrettelegge for bruk av området for publikum, på grunn av beliggenheten inntil vegen i 80-sone med relativt mye trafikk.»– Ingenting er bestemt.

Lars Kaski i Statens vegvesen er planprosjektleder. Han forteller at Statens vegvesen så langt holder fast på å legge stien gjennom det området der bunkeren ligger i dag.

– Hvis dette går gjennom vil det innebære at bunkeren blir revet. Kaski understreker at ingenting er endelig bestemt, og at en ny reguleringsplan er lagt ut til offentlig høring. Høringsperioden er 7. juli – 31. august 2012. Frist for skriftlige innspill settes til 31. august 2012.

Artikkeltags