Både direktør og klinikksjef la skylda på de to kirurgene for de omdiskuterte bukspyttkjertel-operasjonene. De mente kirurgene drev en klinikk i klinikken. Det sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen når han forsvarer Avisa Nordland sin journalistikk i kirurgsaken.

– I utgangspunktet handlet saken om fire pasienter, pluss et enkeltstående tilfelle.

Mur av taushet

– Etter hvert vokste den til både 13 og 16 pasienter. Det sier seg selv at dette var en svært viktig sak å belyse for oss. Det handlet om sikkerheten for pasienter ved Nordlandssykehuset. Men vi ble møtt av en mur av taushet, klassisk i slike saker, sier Hanssen.

Legenes fagforeninger oppfordret til boikott av avisa.

– Vi valgte å identifisere legene med navn og bilde av flere grunner. Først gikk sykehuset selv ut og slo seg på brystet over at to internasjonale kapasiteter hadde valgt Bodø framfor hele verden. Nordlandssykehuset hadde fått på plass en ettertraktet kompetanse.

Viktig

– Når saken om operasjonene eksploderte, var det viktig for oss å få avdekket dens omfang. At legene ble identifisert, førte til et skred av henvendelser til oss og andre fra pasienter. En ytterligere grunn for identifisering var faren for forveksling, at mistanken urettmessig ble kastet over på andre leger ved sykehuset, sier sjefredaktøren.

Den første artikkelen med Lillian Olsens historie sto på trykk lørdag 26. juni 2010.

– Ganske raskt tonet vi ned identifiseringen da det ble klart at legene ikke opererte på egen hånd.

Visste

– Et helt miljø visste, og lot det stilltiende skje at Nordlandssykehuset brøt funksjonsfordelingen med Universitetssykehuset Nord-Norge. Et hundretall personer, med klinikksjef og direktør inkludert, sier Hanssen.

LES MER: Sterkt preget Kunda forklarer seg: - Jeg er blitt kjent som drapsmann.

Hele veien

– I motsetning til andre aviser har AN fulgt denne saken hele veien, alle etappene. Vi har sluppet til kritikerne, de tillitsvalgte. Vi brukte to sider de sykehuset endelig ba legene om unnskyldning. Avisa Nordland har holdt en nøktern tone, lite følelsesbasert. Aftenposten skrev i en lederartikkel at kirurgene gikk amok med knivene. Vi har ikke vært i nærheten av slike formuleringer.

AN var selv aktiv for å ta kontakt med nødvendige kilder. Ingen som har henvendt seg til oss, er blitt nektet spalteplass. Det er avisens journalistiske aktivitet har vært med på å frikjenne Kunda og hans tyske kollega fra det bildet som først ble skapt av to som bokstavelig talt opererte på egen hånd, sier Jan-Eirik Hanssen.