- Kirurgsaken ved Nordlandssykehuser hadde meget stor allmenn interesse. Det er ikke påvist en eneste faktafeil i Avisa Nordlands artikler.

Det hevder advokat Halvor Manshaus på vegne av avisen.

- At det er faglig uenighet om det medisinske er en annen sak. Avisen har gitt balanserte og nøkterne framstillinger i dine artikler.

Det saken dreier seg om, er systemsvikten. Operasjoner i klar strid med instruksen.

- Sykehuset gikk selv ut i hallelujastemning da Rastslav Kunda og hans tyske kollega ble ansatt i Bodø og presentert som internasjonale gastroeksperter og at Nordlandssykehuset nå hadde kompetansen lokalt. Da startet operasjoner man aldri skulle foretatt i Bodø, sier Manshaus.

Krenket omdømme

Avisen har krenket overlege Rastislav Kunda sitt faglige og personlige omdømme.

Det mener advokat Synne Bjørvik Staalen i Den norske legeforening på vegne av overlegen.

- AN hadde tilstrekkelig faktisk grunnlag til å skrive om operasjonene. Overlege Kunda er å bebreide, selv om operasjonene var brudd på funksjonsfordelingen mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Artiklene og identifiseringen er ikke ærekrenkende, svarer advokat Halvor Manshaus på vegne av Avisa Nordland.

I 2009 opererte Kunda og en tysk kollega flere pasienter for mulig kreft i bukspyttkjertelen. Det er på det rene at operasjonene ikke skulle ha vært foretatt i Bodø, men i Tromsø. Partene er enige om at operasjonene var et brudd på Helse Nords funksjonsfordeling.

Men overlege Kunda mener seg ærekrenket og krever oppreisning med inntil 500.000 kroner fordi han mener avisa kom med usanne medisinske opplysninger.

Avisa Nordland avviser kravet.

Erstatningssaken behandles over fire dager i Salten tingrett med tingrettsdommer Maren-Elisabet Nilsen-Nygaard som enedommer.