"Ka folk de va hær!"

Artikkelen er over 9 år gammel

Nå skal Universitetet i Tromsø forske på dialekt i Bodø, Beiarn og Steigen.

DEL

Hvor kan man si “Korsn bil e din?” eller “Kem du trur så vijnn VM”?

Neste uke utfører Universitetet i Tromsø dialektundersøkelser i Bodø, Nordfold i Steigen og Moldjord i Beiarn.

- Godtar folk både “Radioen vart revven ut a bila” og “Radioen vart utrevven a bila”? Er uttrykk som “Ka folk de va hær!” vanlig å høre i Nordland når man uttrykker overraskelse over mengden av folk på et sted? Dette er noen eksempler på det språkforskere i hele Norden er interessert i, forteller leder og koordinator for prosjektet Nordisk dialektsyntaks Øystein A. Vangsnes.

100 steder besøkes

Dialektundersøkelsene i Nordland skjer nettopp innenfor rammen av dette fellesnordiske prosjektet som kartlegger grammatiske forskjeller mellom dialektene i hele det nordiske språkområdet (dvs. Island, Færøyene, Danmark, Norge, Sverige og Finland).

De norske innsamlingene er et samarbeid mellom UiT, UiO og NTNU, og så langt er om lag 75 av ca. 100 steder blitt besøkt. Fra før har UiT-forskerne samlet materiale fra sju steder i Troms og to steder i Finnmark, og i februar besøkte de Stamsund i Lofoten og Myre i Vesterålen.

Innsamlingsarbeidet i Nordland og Finnmark vil fortsette utover høsten.

Ka folk!

- “Ka folk de va hær!” synes i norsk sammenheng å være ganske spesiell for nordnorsk og er lite brukt sørpå, forteller Vangsnes.

- Men samtidig er uttrykksmåten svært utbredt i svensk. En forskjell mellom nordnorsk og svensk, er riktignok at mens svenskene like gjerne kan dele opp “ka folk” og si “Vad det var folk här!”, er tilbakemeldingene fra Troms og Lofoten/Vesterålen så langt at slik oppdeling ikke er gangbart. Hvilke tilbakemeldinger vi får etter hvert som vi beveger oss sørover i Nordland, skal derfor bli spennende å se.

Undersøkelsene uføres av forskerne Kristine Bentzen og Björn Lundquist, og finner sted i Bodø mandag 15.juni, i Nordfold i Steigen tirsdag 16. juni og på Moldjord i Beiarn onsdag 17. juni.

Artikkeltags