Barn som ble utsatt for omsorgssvikt i andre kommuner, får erstatning. De som opplevde det samme i Fauske kommune, får avslag.

- Det slår utrolig urettferdig ut. De som ble sendt bort i barnehjem eller i fosterhjem, fikk iallfall noe hjelp, sier en Fauske­kvinne i 50-årene.

Hun ble utsatt for omsorgssvikt i hjemmet fra hun var sju år gammel og til hun flyttet hjemmefra som 16-åring.

Ville ikke skille

- Jeg var åtte år gammel første gang jeg møtte opp på sosialkontoret for å få penger til mat. Da vi gikk på skolen om morgenen, satt alkoholikere og sov i stua. Da vi kom hjem var det full fest. Vi var fire søsken og sov med klærne på oss, fortalte kvinnen som nå er i 50-årene til Avisa Nordland.

Kvinnen fortalte om omsorgssvikt over flere år, og daværende sosialsjef Aksel Bikset husket saken godt.

-– Barna ble ikke plassert i fosterhjem fordi vi ikke ville skille de fire søsknene, sa Bikset.

Foreldet

Fauskekvinnen har vært i retten der hun fikk medhold i omsorgssvikt, men ingen erstatning fordi saken var foreldet.

Hun reagerer derfor på gårsdagens artikkel i AN som omhandlet noe av det samme.

- Når folk som ble sendt ut av kommunen, og mishandlet der de kom, får erstatning fra Fauske kommune, føles det svært urettferdig at vi som ble fratatt vår barndom i Fauske kommune, ikke får noe som helst, sier kvinnen.

Ingen hjelp

Hun får full støtte fra sin advokat Terje Holst Stifjell.

- Det er helt urimelig at personer som opplevd misbruk og omsorgssvikt utenfor Fauske skal få erstatning, mens de som ble utsatt for det samme i hjemkommunen ikke skal få det. Ordningen slår helt feil ut, sier Holst Stifjell.

Han har forsøkt å skaffe kvinnen fri rettshjelp.

- Det har vi ikke lykkes med da det blir påstått at det ikke finnes noen motpart i saken. Kvinnen fikk i retten medhold i at hun var utsatt for omsorgssvikt i barndommen, men at 10-årsregelen for foreldelse slo inn i hennes tilfelle. Også det blir helt feil i forhold til de erstatningene som utbetales i dag, sier Terje Holst Stifjell.

Forstår

Verken ordfører eller andre i ledelsen i Fauske vil kommentere saken.

Men Øystein Hansen i sekretariatet for den kommunale oppreisningsordningen hos Fylkesmannen i Nordland forklarer hvorfor erstatningsordningen slår ulikt ut.

- For at man skal være berettiget erstatning, må det foreligge et omplasseringsvedtak. Det betyr at barnevernet må ha grepet inn og barna omplassert. Dersom barn har opplevd omsorgssvikt i hjemmet uten at noe er gjort, faller de utenfor ordningen, sier Hansen.

- Jeg forstår godt at dette kan oppleves som urimelig, men beslutningstakerne har satt grensen et sted, sier han. Den kommunale oppreisningsordningen er vedtatt av Kommunenes organisasjon og Fylkesmennene etter den såkalte Stavanger-modellen.