Jeanette må betale tilbake 200.000 hvis hun slutter i jobben

Jeanette Andreassen (foran) er spesialsykepleier. Arbeidsgiveren, Nordlandssykehuset, oppfordret henne til å ta etterutdanning, men kunne kun gi henne under halv fast stilling da hun var ferdig utdannet. Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Merete Lian (bak), karakteriserer dette som sosial dumping.

Jeanette Andreassen (foran) er spesialsykepleier. Arbeidsgiveren, Nordlandssykehuset, oppfordret henne til å ta etterutdanning, men kunne kun gi henne under halv fast stilling da hun var ferdig utdannet. Foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Merete Lian (bak), karakteriserer dette som sosial dumping. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Får bare 45 prosents stilling etter etterutdanning. – Sosial dumping, mener tillitsvalgt.

DEL

Sykepleier Jeanette Andreassen fikk stipend og permisjon fra Nordlandssyke-huset for å ta etter-utdanning. Da 29-åringen kom tilbake, fikk hun 45 prosent stilling, og arbeidsplikt i to år.

– Dette er i realiteten sosial dumping, sier foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Merete Lian.

– Jeg føler meg lurt, sier Jeanette Andreassen (29).

Under halv stilling

I 2012 jobbet hun i 50 prosent vikariat ved Nordlandssykehuset Bodø.

Sykepleieren fra Rognan flyttet fra full jobb i Tromsø til vikariat i Bodø for å komme nærmeste hjemstedet. Så fikk hun tilbud om å starte på utdanning ved Universitetet i Nordland.

– Jeg ble oppfordret av arbeidsgiver til å ta utdanningen som barnesykepleier. Det hadde jeg også veldig lyst til, sier hun.

Med permisjon og stipend fra Nordlandssykehuset, på til sammen 200.000 kroner per år, startet Andreassen utdanningen i august 2012.

– Det ble sagt at jeg skulle prioriteres til faste nye stillinger etter endt utdanning. Jeg trodde på dette. Men det var kanskje naivt å ikke ha en skriftlig avtale, sier hun nå.

Etter endt studietid fikk hun 45 prosent fast stilling som spesialsykepleier ved nyfødtintensiv avdeling.

– Det var ikke det jeg så for meg, sier hun.

Arbeidsplikt

Sykehuset stiller krav om arbeidsplikt på to år for ansatte som får denne typen stipend. Slutter Andreassen før to år er gått, må hun betale tilbake deler av stipendet.

– Det dreier seg om å betale tilbake rundt 200.000 kroner i stipend, det har jeg ikke råd til. Jeg har også regnet ut at jeg tapte 300.000 kroner i lønn det halvannet året jeg gikk på universitetet. I tillegg måtte jeg ta et studielån for å klare meg, sier hun, og mener det blir feil å kreve arbeidsplikt når sykehuset ikke tilbyr full stilling.

Sosial dumping

Norsk Sykepleierforbund omtaler saken om sosial dumping.

– Å tilby spesialsykepleiere med inntil fem års universitetsutdanning, 45 prosent stilling, er kritikkverdig. Det er i realiteten sosial dumping, sier foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Merete Lian, i Nordlandssykehuset.

– Hvorfor kaller du dette sosial dumping?

– Fordi sykehuset her tilbyr arbeidsvilkår som ikke er vanlige ellers i samfunnet – eller overfor andre yrkesgrupper i sykehuset. Det er også fordi de tilbys å jobbe ekstra kveld, natt og helg og gjennom hele sommeren. Men de får ikke dette som faste stillinger. De brukes som deltidsreserver.

Ifølge Lian var det fem sykepleiere som tok samme utdanning, uten at noen fikk fulle stillinger i etterkant.

Les også: Avviser at sykehuset lovte full stilling

Uforutsigbart

For Jeanette Andreassen er arbeidshverdagen uforutsigbar.

– Jeg må jobbe ekstravakter for å klare meg, og være tilgjengelig for arbeidsgiver. Det var ikke dette jeg hadde sett for meg, sier hun.

Sykepleierforbundet krever at Nordlandssykehuset trekker tilbake kravet om bindingstid.

– Slik kan sykepleierne i alle fall få 100 prosent faste jobber hos en annen arbeidsgiver, sier Lian.

Artikkeltags